ป้ายกำกับ: ระบบ ALIST

มีหลายวิธีในการติดตามประสิทธิภาพการจัดทำดัชนีวารสารในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST: โดยรวมแล้ว การติดตามประสิทธิภาพการจัดทำดัชนีวารสารในระบบ ALIST สามาร

ALIST (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ) เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำงานหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการห้องสมุดโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงฟังก์ชันต่างๆ เช่น

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!