คลังเก็บป้ายกำกับ: วารสารฉบับเพิ่มเติม

ความแตกต่างระหว่าง Special issue กับ Supplementary Issue

ความแตกต่างระหว่าง Special issue กับ Supplementary Issue

Special issue กับ Supplementary Issue หรือวารสารฉบับพิเศษ กับ วารสารฉบับเพิ่มเติมเป็นทั้งการรวบรวมบทความที่เน้นหัวข้อหรือธีมเฉพาะ และเผยแพร่เป็นส่วนหนึ่งของวารสารปกติ อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการระหว่างสองสิ่งนี้

วารสารฉบับพิเศษคือคอลเล็กชันบทความที่มีธีมซึ่งมักจะแก้ไขโดยแขกรับเชิญโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในสาขานั้นๆ บทความมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครอบคลุมในเชิงลึกของหัวข้อเฉพาะหรือขอบเขตของการวิจัย และมักจะได้รับการร้องขอจากผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น วารสารฉบับพิเศษมักได้รับการเผยแพร่ตามช่วงเวลาปกติ เช่น ทุกไตรมาสหรือทุก ๆ หกเดือน และมักมีการโฆษณาล่วงหน้า และได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้อ่านวารสารและชุมชนวิชาการที่กว้างขึ้น จุดประสงค์ของวารสารฉบับพิเศษคือเพื่อเน้นแนวโน้มการวิจัยในปัจจุบัน เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้เพื่อแบ่งปันผลการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดของพวกเขา และเพื่อดึงดูดการส่งผลงานที่มีคุณภาพสูง และเพื่อเพิ่มการมองเห็นและผลกระทบของวารสารในชุมชนวิชาการ

ในทางกลับกัน วารสารฉบับเพิ่มเติมคือการรวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับบทความที่เคยตีพิมพ์ในวารสาร ใช้เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่สนับสนุนข้อค้นพบของบทความหลัก บทความเสริมอาจรวมถึงการวิเคราะห์ วิธีการ หรือผลลัพธ์เพิ่มเติมที่ไม่สามารถรวมไว้ในบทความหลักได้เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ วารสารฉบับเพิ่มเติมมักจะเผยแพร่ทางออนไลน์และเชื่อมโยงกับบทความหลักเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดาย โดยทั่วไปจะไม่ได้รับการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางเท่าวารสารฉบับพิเศษ แต่ยังคงเป็นส่วนสำคัญของเนื้อหาของวารสาร จุดประสงค์ของวารสารฉบับเพิ่มเติมคือเพื่อให้ผู้เขียนแบ่งปันข้อมูลหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่สนับสนุนผลการวิจัยของพวกเขา

โดยสรุปแล้ว วารสารฉบับพิเศษและวารสารฉบับเพิ่มเติมเป็นทั้งการรวบรวมบทความที่เน้นหัวข้อหรือธีมเฉพาะ และจัดพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งของวารสารปกติ อย่างไรก็ตาม วารสารฉบับพิเศษมักจะได้รับการแก้ไขโดยแขกรับเชิญ ให้ข้อมูลเชิงลึกของหัวข้อหรือขอบเขตการวิจัยเฉพาะ และเผยแพร่เป็นระยะๆ ในขณะที่วารสารฉบับเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับบทความที่ตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ ให้ข้อมูลหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่สนับสนุนการค้นพบของ บทความหลักและมักจะเผยแพร่ทางออนไลน์ ทั้งวารสารฉบับพิเศษและวารสารฉบับเพิ่มเติมมีความสำคัญต่อการเน้นย้ำถึงแนวโน้มการวิจัยในปัจจุบัน แบ่งปันข้อค้นพบและข้อมูลเชิงลึก และเพิ่มการมองเห็นและผลกระทบของวารสารภายในชุมชนวิชาการ แต่มีเป้าหมายและลักษณะที่แตกต่างกัน 

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Supplementary Issue คืออะไร

Supplementary Issue คืออะไร

วารสารฉบับเพิ่มเติมคล้ายกับวารสารฉบับพิเศษตรงที่เป็นการรวบรวมบทความที่เน้นหัวข้อหรือธีมเฉพาะ และจัดพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งของวารสารปกติ อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการระหว่างวารสารฉบับเพิ่มเติมและวารสารฉบับพิเศษ

วารสารฉบับเพิ่มเติมมักประกอบด้วยบทความที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ในวารสาร ใช้เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่สนับสนุนข้อค้นพบของบทความหลัก บทความเสริมอาจรวมถึงการวิเคราะห์ วิธีการ หรือผลลัพธ์เพิ่มเติมที่ไม่สามารถรวมไว้ในบทความหลักได้เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่

วารสารฉบับเพิ่มเติมมักเผยแพร่ทางออนไลน์และเชื่อมโยงกับบทความหลักเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดาย โดยทั่วไปจะไม่ได้รับการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางเท่าวารสารฉบับพิเศษ แต่ยังคงเป็นส่วนสำคัญของเนื้อหาของวารสาร

ประโยชน์หลักประการหนึ่งของวารสารฉบับเพิ่มเติมคือช่วยให้ผู้เขียนแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่สนับสนุนผลการวิจัยของตน สิ่งนี้สามารถช่วยเพิ่มความโปร่งใสและการผลิตซ้ำของการวิจัย และยังสามารถช่วยเพิ่มผลกระทบของบทความหลัก

ข้อดีอีกประการของวารสารฉบับเพิ่มเติมคือช่วยให้วารสารสามารถเพิ่มเนื้อหาออนไลน์และใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดิจิทัลได้ดีขึ้น สิ่งนี้สามารถช่วยเพิ่มการมองเห็นและการเข้าถึงเนื้อหาของวารสาร และยังช่วยเพิ่มปัจจัยผลกระทบของวารสารอีกด้วย

โดยสรุป วารสารฉบับเพิ่มเติมจะคล้ายกับวารสารฉบับพิเศษตรงที่เป็นการรวบรวมบทความที่เน้นหัวข้อหรือหัวข้อเฉพาะ และจัดพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งของวารสารปกติ อย่างไรก็ตาม วารสารฉบับเพิ่มเติมมักประกอบด้วยบทความที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ในวารสาร โดยให้ข้อมูลหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่สนับสนุนข้อค้นพบของบทความหลัก มักจะเผยแพร่ทางออนไลน์ เชื่อมโยงกับบทความหลัก และโดยทั่วไปไม่ได้โฆษณาอย่างกว้างขวางเท่าวารสารฉบับพิเศษ วิธีนี้ช่วยให้ผู้เขียนแชร์ข้อมูลหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่สนับสนุนผลการวิจัยของพวกเขา เพิ่มความโปร่งใสและความสามารถในการทำซ้ำของงานวิจัย และเพิ่มเนื้อหาออนไลน์ของวารสารและการมองเห็น 

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)