ป้ายกำกับ: วิจัยหยุดชะงักกลางคัน

มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้การวิจัยทั้งหมดไม่สามารถทำได้ อาจเกิดอุปสรรคบางประการ ได้แก่ 1. ทรัพยากรจำกัด: การทำวิจัยมักต้องใช้เวลา เงิน และทรัพยากรอื่น

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!