ป้ายกำกับ: วิธีการปรับปรุงบทคัดย่อ

กระบวนการทบทวนบทคัดย่อโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นขั้นตอนการประกันคุณภาพที่ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าบทคัดย่อของบทความวิจัยมีความถูกต้อง ชัดเจน และเขียนด้วยภา

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!