คลังเก็บป้ายกำกับ: วิธีอธิบายผล

วิธีอธิบายผลการศึกษาวิจัย วิทยานิพนธ์ให้เข้าใจง่าย

วิธีอธิบายผลการศึกษาวิจัย วิทยานิพนธ์ ให้เข้าใจง่าย

มีหลายวิธีในการอธิบายผลการศึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้วยวิธีที่ง่ายและเข้าใจได้ คำแนะนำบางประการ ได้แก่ :

  1. ใช้ภาษาที่ชัดเจนและกระชับ: หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์แสงทางเทคนิคหรือคำศัพท์ที่ซับซ้อนซึ่งอาจทำให้ผู้อ่านสับสน
  2. ใช้ภาพ: กราฟ แผนภูมิ และตารางสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนในรูปแบบที่เรียบง่ายและเข้าใจง่าย
  3. ใช้ตัวอย่าง: การให้ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาสามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจผลลัพธ์ได้ดีขึ้นและนำไปใช้อย่างไรในสถานการณ์จริง
  4. เน้นประเด็นสำคัญ: ระบุและเน้นข้อค้นพบและข้อสรุปที่สำคัญที่สุดจากการศึกษา
  5. ใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข: สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยแบ่งข้อความและทำให้ข้อมูลง่ายต่อการสแกนและทำความเข้าใจ
  6. ให้บริบท: อธิบายความสำคัญของผลลัพธ์และความเกี่ยวข้องอย่างไรกับการวิจัยก่อนหน้านี้หรือการประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง
  7. ใช้คำศัพท์ของคนธรรมดา: หากการศึกษามีความหมายโดยนัยสำหรับผู้ชมทั่วไป ให้อธิบายผลลัพธ์ด้วยคำศัพท์ที่ผู้ที่มีพื้นฐานน้อยหรือไม่มีเลยในสาขาวิชาสามารถเข้าใจได้

การปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะทำให้คุณสามารถสื่อสารผลการศึกษาวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีที่เรียบง่ายและเข้าใจได้ง่าย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)