ป้ายกำกับ: สาเหตุ

การวิเคราะห์ข้อมูลและซอฟต์แวร์ทางสถิติ เช่น SPSS สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลและหลักฐาน อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญค

มีกลยุทธ์หลายอย่างที่นักวิจัยสามารถใช้เพื่อใช้การวิเคราะห์ทางสถิติอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงของปรากฏการณ์ในการวิจัย: ใช้การทดสอบทางสถ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!