คลังเก็บป้ายกำกับ: ห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST

การประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดทำดัชนีวารสารในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST

การประเมินประสิทธิภาพการจัดทำดัชนีวารสารในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST มักเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่สร้างโดยระบบและเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานและมาตรฐานที่กำหนดไว้

  1. สถิติการใช้งาน: ด้วยการวิเคราะห์สถิติการใช้งาน บรรณารักษ์สามารถกำหนดความนิยมของวารสารแต่ละฉบับในหมู่ผู้ใช้ ซึ่งสามารถช่วยระบุได้ว่าวารสารใดเป็นที่ต้องการมากที่สุด และวารสารใดอาจต้องการการส่งเสริมเพิ่มเติม
  2. รายงานการค้นหา: ด้วยการวิเคราะห์รายงานการค้นหา บรรณารักษ์สามารถระบุได้ว่าบทความในวารสารได้รับการจัดทำดัชนีได้ดีเพียงใด วิธีนี้สามารถช่วยในการระบุว่าหัวเรื่องหรือคำหลักใดที่ได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่ผู้ใช้ และหัวเรื่องหรือคำหลักใดที่อาจต้องให้ความสนใจมากขึ้นในกระบวนการจัดทำดัชนี
  3. การติดตามเวลา: ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามเวลา บรรณารักษ์สามารถกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำดัชนีวารสารแต่ละฉบับ ซึ่งสามารถช่วยระบุว่าวารสารใดใช้เวลาในการจัดทำดัชนีมากที่สุด และวารสารใดจัดทำดัชนีได้ง่ายกว่า
  4. การควบคุมคุณภาพ: โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและการแก้ไขที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการจัดทำดัชนี บรรณารักษ์สามารถกำหนดคุณภาพโดยรวมของข้อมูลที่จัดทำดัชนีได้ ซึ่งสามารถช่วยระบุว่าวารสารใดจัดทำดัชนีได้ยากกว่า และตัวจัดทำดัชนีใดสร้างข้อผิดพลาดมากกว่ากัน
  5. ความคิดเห็นของผู้ใช้: ด้วยการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลที่จัดทำดัชนีและความสะดวกในการค้นหาบทความที่เกี่ยวข้อง บรรณารักษ์สามารถกำหนดได้ว่าข้อมูลที่จัดทำดัชนีนั้นตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดีเพียงใด

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติแล้ว บรรณารักษ์สามารถใช้ข้อมูลเพื่อระบุด้านที่กระบวนการจัดทำดัชนีสามารถปรับปรุงได้ และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ ซึ่งอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดทำดัชนี การฝึกอบรมเพิ่มเติมสำหรับผู้จัดทำดัชนี หรือการเปลี่ยนแปลงคำศัพท์ควบคุมที่ใช้สำหรับการมอบหมายวิชา

เป็นที่น่าสังเกตว่าห้องสมุดต่างๆ อาจมีเกณฑ์มาตรฐานและมาตรฐานเฉพาะของตนเองสำหรับการประเมินประสิทธิภาพการทำดัชนีวารสาร แต่กระบวนการทั่วไปจะเหมือนกัน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)