วิธีการวิจัย

กระบวนการพัฒนาและใช้วิธีการวิจัย

การพัฒนาและการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการวิจัย เนื่องจากช่วยให้มั่นใจได้ว่าการวิจัยจะดำเนินการอย่างเป็นระบบและเข้มงวด

มีหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาและนำระเบียบวิธีวิจัยไปใช้ ขั้นตอนแรกคือการกำหนดคำถามหรือปัญหาการวิจัย สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการระบุคำถามหรือปัญหาการวิจัยอย่างชัดเจนว่าการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุและระบุตัวแปรหลักหรือแนวคิดที่จะศึกษา

ขั้นตอนที่สองคือการทบทวนวรรณกรรม สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทบทวนงานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้ออย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งสามารถช่วยแจ้งการพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยและระบุช่องว่างหรือข้อจำกัดในฐานความรู้ที่มีอยู่

ขั้นตอนที่สาม คือ การพัฒนารูปแบบการวิจัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกรูปแบบการวิจัยที่จะใช้ซึ่งอาจเป็นแบบเชิงคุณภาพ ปริมาณ หรือแบบผสมก็ได้ ควรเลือกการออกแบบการวิจัยตามคำถามการวิจัยและวิธีการวิจัยที่จะใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอนที่สี่คือการเลือกตัวอย่างการวิจัยและวิธีการวิจัย สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกตัวอย่างการวิจัย (เช่น ผู้เข้าร่วมหรือกรณีศึกษา) และวิธีการวิจัย (เช่น การสำรวจ การสัมภาษณ์ หรือการทดลอง) ที่จะใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ควรเลือกตัวอย่างและวิธีการวิจัยตามคำถามการวิจัยและการออกแบบการวิจัย

ขั้นตอนสุดท้ายคือการใช้วิธีการวิจัย เป็นการดำเนินการวิจัยตามรูปแบบการวิจัย ตัวอย่าง และวิธีการที่ได้เลือกไว้ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล

โดยรวมแล้ว การพัฒนาและการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการวิจัย เนื่องจากช่วยให้มั่นใจได้ว่าการวิจัยจะดำเนินการอย่างเป็นระบบและเข้มงวด เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ นักวิจัยสามารถมั่นใจได้ว่างานวิจัยของตนมีข้อมูลครบถ้วน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *