ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและสภาพการทำงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อการปฏิบัติต่อแรงงานและสภาพการทำงาน

โลกาภิวัตน์มีผลกระทบหลายประการต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและสภาพการทำงานทั่วโลก โลกาภิวัตน์หมายถึงความเชื่อมโยงที่เพิ่มขึ้นและการพึ่งพาระหว่างกันของระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั่วโลก ได้รับแรงผลักดันจากความก้าวหน้าในการขนส่ง การสื่อสาร และเทคโนโลยีที่ทำให้สินค้า บริการ ผู้คน และแนวคิดสามารถเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของประเทศได้ง่ายขึ้น

ผลกระทบอย่างหนึ่งของโลกาภิวัตน์ต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและสภาพการทำงานคือการเคลื่อนย้ายแรงงานที่เพิ่มขึ้น โลกาภิวัตน์ทำให้บริษัทต่างๆ ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่แรงงานถูกกว่าได้ง่ายขึ้น และยังทำให้ผู้คนย้ายข้ามพรมแดนเพื่อหางานทำได้ง่ายขึ้นอีกด้วย สิ่งนี้นำไปสู่การเติบโตของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและการรวมตัวที่เพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจของประเทศ

ผลกระทบอีกประการหนึ่งของโลกาภิวัตน์ต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและสภาพการทำงานคือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นที่เกิดขึ้น ด้วยการเติบโตของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและการรวมตัวที่เพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทต่างๆ ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นจากซัพพลายเออร์ในต่างประเทศ ซึ่งนำไปสู่แรงกดดันในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ สิ่งนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในแนวปฏิบัติด้านแรงงานและสภาพการทำงาน รวมถึงการใช้พนักงานชั่วคราวและพนักงานสัญญาจ้าง การว่าจ้างงานจากภายนอก และการใช้ค่าจ้างตามผลงาน

โดยรวมแล้ว โลกาภิวัตน์มีผลกระทบหลายประการต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและสภาพการทำงานทั่วโลก ได้เพิ่มการเคลื่อนย้ายของแรงงานและนำมาซึ่งการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติด้านแรงงานและสภาพการทำงาน ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและสภาพการทำงานมีความซับซ้อนและแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและภาคส่วน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)