การเขียนบทนำสำหรับบทความวิจัย

สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำสำหรับการเขียนบทนำในบทความวิจัยของคุณ

ในฐานะนักวิจัย การเขียนบทนำสำหรับบทความวิจัยของคุณอาจเป็นงานที่ยาก เป็นส่วนแรกของบทความของคุณ และต้องมีส่วนร่วม ให้ข้อมูล และรวบรัด ในบทความนี้ เราจะพูดถึงสิ่งที่คุณควรและไม่ควรทำเมื่อเขียนบทนำสำหรับบทความวิจัยของคุณ

เหตุใดบทนำจึงสำคัญ

บทนำคือส่วนแรกของบทความวิจัยของคุณและกำหนดลักษณะสำหรับส่วนที่เหลือของบทความ เป็นส่วนหนึ่งของบทความของคุณที่คนส่วนใหญ่จะอ่าน และเป็นโอกาสของคุณที่จะสร้างความประทับใจแรกที่ดี บทนำที่เขียนอย่างดีจะดึงดูดความสนใจของผู้อ่านและทำให้พวกเขาสนใจที่จะอ่านบทความที่เหลือ ควรให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหัวข้อ ระบุคำถามหรือสมมติฐานการวิจัย และร่างประเด็นหลักของรายงาน

สิ่งที่ต้องทำเมื่อเขียนบทนำ

  1. เริ่มต้นด้วยท่องฮุุก: ท่องฮุุกคือประโยคหรือวลีที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านและทำให้พวกเขาอยากอ่านต่อ นี่อาจเป็นข้อเท็จจริงที่น่าประหลาดใจ คำพูด หรือคำถามที่กระตุ้นความคิด
  2. ให้ข้อมูลพื้นฐาน: ผู้อ่านต้องเข้าใจบริบทของงานวิจัยของคุณ ให้ภาพรวมโดยย่อของหัวข้อและอธิบายว่าเหตุใดจึงมีความสำคัญ
  3. ระบุคำถามการวิจัยหรือสมมติฐาน: บทนำควรระบุคำถามหรือสมมติฐานการวิจัยอย่างชัดเจนว่าบทความจะกล่าวถึง
  4. สรุปประเด็นหลักของรายงาน: ให้ภาพรวมโดยย่อของประเด็นหลักของรายงานและความสัมพันธ์ของพวกเขากับคำถามการวิจัยหรือสมมติฐาน
  5. กระชับ: บทนำควรสั้นและตรงประเด็น หลีกเลี่ยงการลงรายละเอียดมากเกินไปหรือใส่ข้อมูลที่ไม่จำเป็น

สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อเขียนบทนำ

  1. อย่ากว้างเกินไป: แม้ว่าการให้ข้อมูลพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญ แต่อย่าแนะนำกว้างเกินไป จดจ่อกับหัวข้อเฉพาะของการวิจัยของคุณ
  2. อย่าพูดเกินจริงถึงความสำคัญของการวิจัยของคุณ แม้ว่าการวิจัยของคุณอาจมีความสำคัญ แต่อย่าพูดเกินจริงถึงความสำคัญของการวิจัยในบทนำ ให้ผู้อ่านได้ข้อสรุปเอง
  3. อย่าใส่รายละเอียดมากเกินไป บทนำควรสั้นและกระชับ หลีกเลี่ยงการลงรายละเอียดมากเกินไปหรือใส่ข้อมูลที่ไม่จำเป็น
  4. อย่าใช้ศัพท์แสงหรือภาษาทางเทคนิค: บทนำควรเข้าถึงได้สำหรับผู้ชมจำนวนมาก หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาทางเทคนิคหรือศัพท์แสงที่ผู้อ่านอาจไม่เข้าใจ
  5. ไม่รวมการอ้างอิง: ควรบันทึกการอ้างอิงสำหรับเนื้อหาของเอกสาร บทนำไม่ควรมีการอ้างอิงหรืออ้างอิงใดๆ

บทสรุป

การเขียนบทนำสำหรับบทความวิจัยของคุณอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ด้วยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ คุณจะมั่นใจได้ว่าบทนำของคุณมีความน่าสนใจ ให้ข้อมูล และกระชับ อย่าลืมเริ่มต้นด้วยตะขอ ให้ข้อมูลพื้นฐาน ระบุคำถามการวิจัยหรือสมมติฐาน ร่างประเด็นหลักของรายงาน และกระชับ หลีกเลี่ยงการพูดกว้างเกินไป เน้นความสำคัญของงานวิจัยของคุณมากเกินไป รวมถึงรายละเอียดมากเกินไป การใช้ศัพท์แสงหรือภาษาทางเทคนิค และรวมถึงการอ้างอิงในบทนำ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)