วิธีกำหนดคำถามการวิจัยในชั้นเรียน

วิธีกำหนดคำถามการวิจัยในชั้นเรียน

ในฐานะนักการศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจคุณค่าของการวิจัยในการปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน การวิจัยช่วยให้เราสามารถระบุแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนการสอน และพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ ที่สามารถส่งผลเชิงบวกต่อความสำเร็จของนักเรียน อย่างไรก็ตาม การดำเนินการวิจัยที่มีประสิทธิภาพจะเริ่มต้นด้วยการกำหนดคำถามการวิจัยที่มุ่งเน้นและสามารถตอบได้ ในบทความนี้ เราจะพูดถึงวิธีกำหนดคำถามการวิจัยในชั้นเรียนที่จะเป็นแนวทางในการค้นคว้าของคุณและปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน

ระบุปัญหา

ขั้นตอนแรกในการกำหนดคำถามการวิจัยในชั้นเรียนคือการระบุปัญหาที่คุณต้องการแก้ไข นี่อาจเป็นปัญหากับผลการเรียนรู้ของนักเรียน กลยุทธ์การสอนเฉพาะที่ไม่ได้ผล หรือช่องว่างในความรู้ที่ต้องเติมเต็ม เมื่อคุณระบุปัญหาได้แล้ว คุณสามารถเริ่มพัฒนาคำถามการวิจัยที่จะช่วยคุณแก้ไขปัญหาได้

พัฒนาคำถามการวิจัย

คำถามวิจัยเป็นคำถามเฉพาะเจาะจงที่ระบุข้อมูลเฉพาะที่คุณต้องการเรียนรู้หรือปัญหาที่คุณต้องการแก้ไข คำถามการวิจัยที่มีการกำหนดสูตรอย่างดีจะมีความเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ และสามารถตอบได้ ในการพัฒนาคำถามการวิจัย ให้เริ่มด้วยการระบุแนวคิดหลักที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้น ให้ถามตัวเองด้วยคำถามที่มุ่งเน้นซึ่งจะช่วยให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดเหล่านั้น

ปรับแต่งคำถามการวิจัย

เมื่อคุณได้พัฒนาคำถามวิจัยแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องปรับแต่งเพื่อให้แน่ใจว่าคำถามนั้นเน้นและตอบได้ การปรับแต่งคำถามการวิจัยเกี่ยวข้องกับการแบ่งคำถามออกเป็นคำถามเล็กๆ ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งจะช่วยแนะนำการวิจัยของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าการวิจัยของคุณมุ่งเน้นและเกี่ยวข้องกับปัญหาที่คุณต้องการแก้ไข

กำหนดวิธีการ

หลังจากปรับแต่งคำถามการวิจัยของคุณแล้ว คุณจะต้องกำหนดวิธีการที่คุณจะใช้ในการตอบคำถาม วิธีการที่คุณเลือกจะขึ้นอยู่กับประเภทของคำถามการวิจัยที่คุณถาม วิธีการทั่วไป ได้แก่ การสำรวจ การทดลอง และกรณีศึกษา สิ่งสำคัญคือต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับคำถามการวิจัยของคุณ และจะให้ข้อมูลที่คุณต้องการในการตอบคำถามนั้น

ทดสอบคำถามการวิจัยของคุณ

ก่อนที่จะเริ่มการค้นคว้าของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องทดสอบคำถามการวิจัยของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการโฟกัสและสามารถตอบได้ ซึ่งสามารถทำได้โดยทำการทบทวนวรรณกรรมเพื่อพิจารณาว่าคำถามการวิจัยของคุณได้รับคำตอบแล้วหรือมีช่องว่างในความรู้ที่ต้องเติมเต็ม คุณยังสามารถทดสอบคำถามการวิจัยของคุณโดยพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ ในสาขาเพื่อรับข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

สรุปและเริ่มการวิจัยของคุณ

เมื่อคุณได้ทดสอบคำถามการวิจัยและปรับปรุงแล้ว คุณก็พร้อมที่จะสรุปและเริ่มการวิจัยของคุณ อย่าลืมให้คำถามการวิจัยของคุณเน้นเฉพาะเจาะจงและสามารถตอบได้ สิ่งนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่างานวิจัยของคุณมีความเกี่ยวข้องและมีคุณค่าต่อการปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน

บทสรุป

การกำหนดคำถามการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเป็นขั้นตอนสำคัญในการดำเนินการวิจัยซึ่งจะช่วยปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน โดยการระบุปัญหา พัฒนาคำถามการวิจัยที่มุ่งเน้น ปรับแต่ง กำหนดวิธีการ ทดสอบ และสรุปผล คุณจะมั่นใจได้ว่างานวิจัยของคุณตรงประเด็น ตรงประเด็น และสามารถตอบได้ อย่าลืมกำหนดคำถามการวิจัยของคุณให้เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ และเกี่ยวข้องกับปัญหาที่คุณต้องการแก้ไข เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะสามารถสร้างคำถามการวิจัยที่จะเป็นแนวทางในการค้นคว้าและปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts:

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของความน่าเชื่อถือในการวิจัยเชิงปริมาณ
นวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน ยกตัวอย่าง 10 เรื่อง
ประโยชน์ของการทำวิจัยที่กล่าวถึงปัญหาและปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงในข้อเสนอการวิจัย
การใช้วิธีการวิจัยและการออกแบบในบทนำวิทยานิพนธ์ของคุณ
4 วิธีที่คุณสามารถเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของคุณโดยใช้การวิจัยเชิงทดลอง
ประโยชน์ของการใช้บทนำวิทยานิพนธ์เพื่อกำหนดขอบเขตและข้อจำกัดของการวิจัย
การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูงด้วย SPSS ควรทำอย่างไร?
บทบาทของบทคัดย่อในการให้ภาพรวมโดยย่อของบทความวิจัยสำหรับผู้อ่านและเน้นประเด็นหลักและคุณูปการของการศึ...