การเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาในบทนำวิจัย

การกล่าวนำ:

การแนะนำงานวิจัย เรียงความ หรืองานเขียนเชิงวิชาการเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของบทความทั้งหมด เป็นโอกาสแรกที่จะดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ให้บริบทสำหรับหัวข้อ และถ่ายทอดจุดประสงค์และความสำคัญของบทความ การกำหนดโทนเสียงสำหรับส่วนที่เหลือของบทความเป็นสิ่งสำคัญ และข้อมูลที่นำเสนอในบทนำจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้อ่านต่อบทความทั้งหมด บทความนี้จะสำรวจความสำคัญของการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาในการแนะนำการเขียนเชิงวิชาการ

พื้นหลัง:

พื้นหลังให้บริบทสำหรับหัวข้อและช่วยสร้างความสำคัญของปัญหาที่กระดาษกำลังแก้ไข ภูมิหลังควรรวมถึงภาพรวมโดยย่อของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยก่อนหน้าในสาขานี้ ตลอดจนบทสรุปของทฤษฎีหรือแบบจำลองที่เกี่ยวข้อง โดยการรวมข้อมูลนี้ ผู้อ่านสามารถเข้าใจบริบทของหัวข้อและเข้าใจถึงความสำคัญของปัญหาที่ได้รับการแก้ไข

นอกจากนี้ การใส่พื้นหลังยังช่วยแสดงให้เห็นถึงความรู้และความเชี่ยวชาญของผู้เขียนในสาขานั้นๆ สิ่งนี้จะเพิ่มความน่าเชื่อถือของเอกสารและความสามารถของผู้เขียนในการโน้มน้าวใจผู้อ่านถึงความสำคัญของปัญหา ภูมิหลังที่เขียนอย่างดีจะช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังระบุอยู่และบริบทที่กำลังกล่าวถึง

ความสำคัญของปัญหา:

ส่วนปัญหาของบทนำมีข้อความที่ชัดเจนและรัดกุมเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังกล่าวถึงในกระดาษ สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดความสำคัญของปัญหาในบทนำ เนื่องจากทำให้ผู้อ่านเข้าใจวัตถุประสงค์ของรายงานและความสำคัญของการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่อย่างชัดเจน ส่วนนี้ควรอธิบายว่าเหตุใดปัญหาจึงมีความสำคัญ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหรือนัยของปัญหาคืออะไร

โดยการกำหนดความสำคัญของปัญหา ผู้อ่านมีแรงจูงใจที่จะอ่านบทความนี้ต่อไป และมีแนวโน้มที่จะเชื่อมั่นในความสำคัญของการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ ส่วนของปัญหายังช่วยกำหนดขั้นตอนสำหรับบทความที่เหลือ เนื่องจากผู้อ่านสามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ของการวิจัยและคำถามที่บทความพยายามตอบ

บทสรุป:

โดยสรุป การแนะนำงานเขียนเชิงวิชาการเป็นองค์ประกอบสำคัญที่กำหนดโทนสำหรับส่วนที่เหลือของงานเขียน การเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาเป็นองค์ประกอบสำคัญของบทนำ เนื่องจากเป็นการให้บริบทสำหรับหัวข้อแก่ผู้อ่านและสื่อถึงจุดประสงค์และความสำคัญของบทความ ด้วยการรวมข้อมูลนี้ ผู้อ่านสามารถเข้าใจบริบทของหัวข้อและชื่นชมความสำคัญของปัญหาที่กำลังแก้ไข เพิ่มความน่าเชื่อถือของบทความและความสามารถของผู้เขียนในการโน้มน้าวใจผู้อ่านถึงความสำคัญของการวิจัยที่กำลังดำเนินการ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!