งานวิจัยยังไม่มีบรรณานุกรม

งานวิจัยยังไม่มีบรรณานุกรมต้องทำอย่างไร

บรรณานุกรมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเอกสารการวิจัย เนื่องจากเป็นรายการของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย การไม่รวมบรรณานุกรมเข้าเล่มวิจัยอาจทำให้งานวิจัยไม่สมบูรณ์หรือถูกตัดสิทธิ์จากการทำวิจัย

หากคุณพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่งานวิจัยของคุณไม่มีบรรณานุกรม มีหลายขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เพื่อแก้ไขสถานการณ์:

  1. รวบรวมแหล่งข้อมูลของคุณ: ก่อนที่คุณจะสร้างบรรณานุกรมได้ คุณจะต้องรวบรวมแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่คุณใช้ในงานวิจัยของคุณ ซึ่งรวมถึงหนังสือ บทความ เว็บไซต์ และสื่ออื่นๆ ที่คุณอ้างอิงในรายงานของคุณ
  2. จัดระเบียบแหล่งข้อมูลของคุณ: เมื่อคุณรวบรวมแหล่งข้อมูลทั้งหมดแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องจัดระเบียบในลักษณะที่ทำให้การสร้างบรรณานุกรมของคุณเป็นเรื่องง่าย ซึ่งอาจหมายถึงการจัดกลุ่มแหล่งข้อมูลตามประเภท (หนังสือ บทความ เว็บไซต์ ฯลฯ) หรือตามหัวข้อ
  3. เลือกรูปแบบการอ้างอิง: มีรูปแบบการอ้างอิงหลายแบบที่คุณสามารถใช้สำหรับบรรณานุกรมของคุณ รวมถึง MLA, APA และ Chicago ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปแบบการอ้างอิงที่เหมาะสมกับเอกสารของคุณและเป็นที่ยอมรับของผู้สอนหรือผู้จัดพิมพ์ของคุณ
  4. สร้างบรรณานุกรมของคุณ: เมื่อคุณจัดระเบียบแหล่งข้อมูลและเลือกรูปแบบการอ้างอิงแล้ว คุณสามารถเริ่มสร้างบรรณานุกรมของคุณได้ คุณสามารถใช้เครื่องมือจัดการการอ้างอิง เช่น Endnote, Mendeley หรือ Zotero เพื่อช่วยให้คุณสร้างบรรณานุกรมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  5. ตรวจทานและแก้ไขบรรณานุกรมของคุณ: เมื่อคุณสร้างบรรณานุกรมแล้ว อย่าลืมตรวจทานและแก้ไขอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งที่มาทั้งหมดแสดงรายการอย่างถูกต้องและการจัดรูปแบบถูกต้อง
  6. ใส่บรรณานุกรม: เมื่อบรรณานุกรมพร้อมแล้ว ให้ใส่ลงในเอกสารวิจัยในตำแหน่งที่ถูกต้อง
  7. ตรวจสอบทุกอย่างอีกครั้ง: ก่อนส่งงานวิจัยของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบทุกอย่างอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าบรรณานุกรมนั้นสมบูรณ์และถูกต้อง

โปรดทราบว่าการสร้างบรรณานุกรมไม่ใช่งานที่ทำเพียงครั้งเดียว แต่เป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดกระบวนการวิจัย เป็นการดีที่จะติดตามแหล่งที่มาและสร้างบรรณานุกรมในขณะที่คุณดำเนินการแทนที่จะรอจนจบ

โดยสรุป การไม่ใส่บรรณานุกรมเข้าเล่มวิจัยอาจทำให้งานวิจัยไม่สมบูรณ์หรือถูกตัดสิทธิ์จากการทำวิจัย อย่างไรก็ตาม การรวบรวมแหล่งข้อมูล จัดระเบียบ เลือกรูปแบบการอ้างอิง สร้างบรรณานุกรม ตรวจทานและแก้ไข แทรกลงในเอกสารวิจัยและตรวจสอบทุกอย่างอีกครั้ง คุณสามารถแก้ไขสถานการณ์และทำให้แน่ใจว่าเอกสารวิจัยของคุณสมบูรณ์และแม่นยำ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)