ทำให้ผล Turnitin ผ่าน

ทำอย่างไรให้ผล Turnitin ผ่าน

Turnitin เป็นเครื่องมือตรวจจับการลอกเลียนแบบที่ใช้โดยสถาบันการศึกษาและองค์กรอื่น ๆ เพื่อระบุการลอกเลียนแบบที่อาจเกิดขึ้นในงานเขียน หากคุณกำลังพยายามส่งบทความหรืองานเขียนอื่นๆ ผ่าน Turnitin สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่างานของคุณเป็นต้นฉบับและอ้างอิงอย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตั้งค่าสถานะว่าลอกเลียนแบบ ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบเมื่อใช้ Turnitin:

1. ใช้คำพูดและความคิดของคุณเองทุกครั้งที่ทำได้

2. อ้างอิงแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่คุณใช้ในงานของคุณอย่างเหมาะสม รวมถึงคำพูด การถอดความ และแนวคิด

3. ใช้เครื่องหมายคำพูดล้อมรอบคำพูดโดยตรงที่คุณรวมไว้ในงานของคุณ

4. ใช้คู่มือสไตล์การอ้างอิง เช่น MLA, APA หรือ Chicago เพื่อจัดรูปแบบการอ้างอิงของคุณอย่างเหมาะสม

5. ตรวจทานงานของคุณอย่างรอบคอบก่อนที่จะส่งไปยัง Turnitin เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นต้นฉบับและอ้างอิงอย่างถูกต้อง

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่างานของคุณจะผ่านการตรวจสอบการลอกเลียนแบบของ Turnitin

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts:

ทฤษฎีการบริหารโรงเรียน 
บทบาทของการทบทวนวรรณกรรมในการระบุและจัดการกับมุมมองที่ขัดแย้งกันในงานวิจัยก่อนหน้าในหัวข้อนี้ 
กลยุทธ์การวิจัยเทียนหอมสำหรับผู้เริ่มต้น
จะทำอย่างไรให้เข้าใจหลักกระบวนการปรับโมเดล SEM ทั้งๆ ที่พยายามหาตำราสอนตั้งมากมาย แต่ก็ไม่ค่อยมีผู้ใ...
การเขียนบทความและการทำวิจัย การนำงานเขียน ภาพประกอบ  และเพลง ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของผลงาน...
ประโยชน์ 5 ข้อ ที่คุณจะได้จากการศึกษางานวิทยานิพนธ์
ศิลปะการเขียนบรรณานุกรมในวิทยานิพนธ์ เคล็ดลับและเทคนิคในการสรุปและประเมินแหล่งข้อมูล
เทคนิคการเลือกทำงานวิจัยที่เหมาะกับความสนใจของนักวิจัย