คลังเก็บป้ายกำกับ: Turnitin

การใช้บริการรับการตรวจสอบการลอกเลียนแบบจากโปรแกรม turnitin

Turnitin เป็นบริการตรวจจับการลอกเลียนแบบที่สามารถใช้เพื่อตรวจสอบความเป็นต้นฉบับของงานเขียน โดยทั่วไปจะใช้โดยนักการศึกษาและสถาบันการศึกษาเพื่อช่วยตรวจหาการคัดลอกผลงานในเอกสารของนักเรียน การบ้าน และงานเขียนอื่นๆ บริการนี้จะเปรียบเทียบงานที่ส่งกับฐานข้อมูลของหน้าเว็บ บทความ หนังสือ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ นับพันล้านรายการ เพื่อระบุตัวอย่างที่เป็นไปได้ของการลอกเลียนแบบ

หากต้องการใช้ Turnitin ผู้ใช้ต้องสร้างบัญชีก่อนแล้วจึงอัปโหลดเอกสารที่ต้องการตรวจสอบการลอกเลียนแบบ จากนั้นบริการจะวิเคราะห์เอกสารและสร้างรายงานที่เน้นตัวอย่างที่เป็นไปได้ของการลอกเลียนแบบและให้คะแนนความคล้ายคลึงกัน รายงานยังมีการแจกแจงรายละเอียดของแหล่งที่มาที่ตรงกัน รวมถึงเปอร์เซ็นต์ของเอกสารที่ตรงกับแต่ละแหล่งที่มา

Turnitin สามารถใช้เป็นมาตรการป้องกันเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการคัดลอกผลงานและความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและยืนยันความเป็นต้นฉบับของงานของนักเรียนก่อนที่จะส่งผลงาน นอกจากนี้ยังสามารถใช้โดยนักการศึกษาและสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างกระบวนการป้องกันและตรวจจับการคัดลอกผลงาน

ผู้ใช้ยังสามารถใช้คุณลักษณะที่เรียกว่า “การตรวจสอบความเป็นต้นฉบับ” ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบผลงานของตนเพื่อหาการลอกเลียนแบบก่อนที่จะส่งให้ผู้สอน เปิดโอกาสให้แก้ไขงานและทำการแก้ไขที่จำเป็นก่อนส่งเพื่อขอให้คะแนน

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า Turnitin ไม่ได้ใช้แทนการตรวจทานและการตัดสินโดยมนุษย์ แต่สามารถระบุได้เฉพาะกรณีที่เป็นไปได้ของการลอกเลียนแบบเท่านั้น การตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังคงขึ้นอยู่กับผู้สอนหรือสถาบันการศึกษา

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการวิจัยของคุณ ให้พิจารณาใช้บริการวิจัย บริการวิจัยสามารถให้บริการที่หลากหลายเพื่อช่วยคุณตอบสนองความต้องการด้านการวิจัยของคุณ ตั้งแต่การออกแบบการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการวิเคราะห์ผลลัพธ์และนำเสนอในลักษณะที่ชัดเจนและรัดกุม

ประโยชน์หลักประการหนึ่งของการใช้บริการวิจัยคือความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่พวกเขาสามารถนำมาสู่ตารางได้ การบริการวิจัยมักจะประกอบด้วยทีมนักวิจัยที่มีทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลายในด้านการวิจัยที่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถให้คำแนะนำและการสนับสนุนตลอดกระบวนการวิจัยทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าการวิจัยของคุณดำเนินการในลักษณะที่เข้มงวดและเป็นกลาง

ประโยชน์อีกประการหนึ่งของการใช้บริการวิจัยคือสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินการวิจัยอาจเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและใช้ทรัพยากรมาก แต่บริการวิจัยสามารถทำหน้าที่ในการดำเนินการวิจัยและให้ผลลัพธ์ในลักษณะที่ชัดเจนและรัดกุม ซึ่งช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานอื่นๆ ได้

นอกจากนี้ ผู้ให้บริการการวิจัยสามารถให้การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะและข้อมูลที่อาจไม่มีให้คุณ ผู้ให้บริการการวิจัยจำนวนมากสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ ฐานข้อมูลแบบสมัครสมาชิก และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่มีให้บริการแก่สาธารณชนทั่วไป สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจและองค์กรที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศเฉพาะทางเพื่อใช้ในการตัดสินใจ

สรุุปการใช้บริการรับการตรวจสอบการลอกเลียนแบบจากโปรแกรม turnitin บริการวิจัยสามารถให้ความช่วยเหลือที่มีคุณค่าในกระบวนการวิจัยโดยการให้ความเชี่ยวชาญ ประสิทธิภาพ ข้อมูลและสารสนเทศเฉพาะทาง และการวิจัยที่เป็นกลางและถูกต้อง หากคุณกำลังพิจารณาดำเนินการวิจัย ให้พิจารณาใช้บริการวิจัยเพื่อช่วยให้โครงการวิจัยของคุณประสบความสำเร็จ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

โปรแกรมตรวจสอบคัดลอกวิจัย วิทยานิพนธ์

โปรแกรมตรวจสอบคัดลอกวิจัย วิทยานิพนธ์ มีอะไรบ้าง แต่ละโปรแกรมเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

มีโปรแกรมตรวจจับการลอกเลียนแบบหลายโปรแกรมที่สามารถใช้ตรวจสอบการลอกเลียนแบบในงานวิจัยวิทยานิพนธ์ โปรแกรมยอดนิยมบางส่วน ได้แก่ :

 1. Turnitin: นี่เป็นหนึ่งในโปรแกรมตรวจจับการลอกเลียนแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสถาบันการศึกษา โดยจะเปรียบเทียบข้อความในเอกสารกับฐานข้อมูลของเว็บไซต์ บทความตีพิมพ์ และเอกสารอื่นๆ ของนักเรียน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Turnitin เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานในเอกสารก่อนหน้าของนักเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่นำผลงานของตนเองไปใช้ซ้ำ
 2. Grammarly: นี่คือเครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์ที่ตรวจสอบการลอกเลียนแบบ โดยจะเปรียบเทียบข้อความในเอกสารกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของเว็บไซต์ บทความ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่ตรวจจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และแนะนำการแก้ไข
 3. Copyscape: โปรแกรมนี้ค้นหาอินสแตนซ์ของข้อความที่ตรงกับข้อความในเอกสารทางอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เพื่อตรวจสอบการลอกเลียนแบบงานของนักเรียนได้ รวมทั้งเพื่อให้แน่ใจว่างานของนักเรียนไม่ได้ถูกลอกเลียนแบบโดยบุคคลอื่น
 4. Viper: โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนแบบฟรี ซึ่งจะเปรียบเทียบข้อความในเอกสารกับฐานข้อมูลของเว็บไซต์ บทความ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการลอกเลียนแบบในเอกสารหลายฉบับพร้อมกัน
 5. PlagScan: โปรแกรมนี้ใช้อัลกอริทึมที่ซับซ้อนเพื่อตรวจสอบการลอกเลียนแบบโดยการเปรียบเทียบข้อความในเอกสารกับฐานข้อมูลของเว็บไซต์ บทความ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการลอกเลียนแบบในเอกสารหลายฉบับพร้อมกัน

โปรแกรมทั้งหมดนี้ทำงานโดยการเปรียบเทียบข้อความในเอกสารกับฐานข้อมูลของเว็บไซต์ บทความ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อระบุกรณีของการคัดลอกผลงาน อย่างไรก็ตาม แต่ละโปรแกรมมีคุณสมบัติและความสามารถเฉพาะของตัวเอง ตัวอย่างเช่น สามารถใช้ Turnitin และ Grammarly เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ในขณะที่ Copyscape และ Viper ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางอินเทอร์เน็ต PlagScan เป็นที่รู้จักจากอัลกอริทึมที่ซับซ้อนในการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

ทีมบริการการวิจัยของเราสามารถช่วยคุณในการระบุโปรแกรมตรวจจับการลอกเลียนแบบที่ดีที่สุดเพื่อใช้สำหรับการวิจัยของคุณ และยังช่วยคุณเรียกใช้โปรแกรมและอธิบายผลลัพธ์ นอกจากนี้ ทีมงานของเรายังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องและหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานได้ตั้งแต่แรก

โปรดทราบว่าแม้ว่าโปรแกรมตรวจจับการลอกเลียนแบบเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการระบุกรณีของการลอกเลียนแบบ แต่ก็ไม่ควรพึ่งพาโปรแกรมเหล่านี้เพียงอย่างเดียว ยังคงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิจัยและสถาบันการศึกษาที่ต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการและการลอกเลียนแบบ ตลอดจนวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการหลีกเลี่ยง

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงข้อจำกัดของโปรแกรมเหล่านี้ แม้ว่าพวกเขาจะสามารถตรวจจับตัวอย่างของการลอกเลียนข้อความที่มีการคัดลอกโดยตรง แต่พวกเขาก็อาจไม่สามารถตรวจจับตัวอย่างของการถอดความหรือข้อความที่ถูกเปลี่ยนคำใหม่ได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักวิจัยจะต้องใช้ความคิดเชิงวิพากษ์และการวิเคราะห์ของตนเองเพื่อระบุตัวอย่างที่เป็นไปได้ของการคัดลอกผลงาน

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการใช้โปรแกรมตรวจจับการลอกเลียนแบบอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาหรือองค์กร บางสถาบันอาจกำหนดให้ใช้โปรแกรมเฉพาะ ในขณะที่บางสถาบันอาจไม่มีแนวทางที่เป็นทางการ ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทำความเข้าใจนโยบายและขั้นตอนที่ใช้อยู่

โดยสรุป โปรแกรมการตรวจหาการลอกเลียนแบบสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการระบุตัวอย่างการลอกเลียนแบบในงานวิจัยวิทยานิพนธ์ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญสำหรับนักวิจัยคือต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางวิชาการและการลอกเลียนแบบ ตลอดจนวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการหลีกเลี่ยง ทีมบริการการวิจัยของเราสามารถช่วยคุณในการระบุโปรแกรมตรวจจับการลอกเลียนแบบที่ดีที่สุดเพื่อใช้สำหรับการวิจัยของคุณ และยังช่วยคุณเรียกใช้โปรแกรมและอธิบายผลลัพธ์ นอกจากนี้ ทีมงานของเรายังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องและหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานได้ตั้งแต่แรก

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ข้อเสนอแนะระบบ Turnitin

ข้อเสนอแนะในการใช้งานระบบ Turnitin

Turnitin เป็นเครื่องมือตรวจจับการคัดลอกผลงานที่ใช้กันแพร่หลาย ซึ่งช่วยให้นักการศึกษาและนักวิจัยมั่นใจได้ว่างานเขียนจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แน่ใจว่าใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำบางประการ

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำบางประการสำหรับการใช้ระบบ Turnitin:

 1. เข้าใจแนวคิดของการลอกเลียนแบบ: สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจแนวคิดของการลอกเลียนแบบและวิธีหลีกเลี่ยง ซึ่งรวมถึงการเข้าใจความแตกต่างระหว่างการถอดความ การสรุป และการอ้างอิง และการใช้การอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสม
 2. ใช้การอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสม: การอ้างอิงและอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างเหมาะสมในงานวิจัยเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดวิธีหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปแบบการอ้างอิงที่ใช้นั้นสอดคล้องกันตลอดทั้งงานและมีการอ้างถึงแหล่งข้อมูลทั้งหมดอย่างเหมาะสม
 3. ถอดความและสรุป: แทนที่จะคัดลอกข้อความจากแหล่งที่มาโดยตรง ให้ถอดความหรือสรุปข้อมูลด้วยคำพูดของคุณเอง สิ่งนี้จะไม่เพียงช่วยลดคะแนนความคล้ายคลึงกันเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของเนื้อหาอีกด้วย
 4. ตรวจสอบคะแนนความคล้ายคลึง: หลังจากส่งงานวิจัยแล้ว ให้ตรวจสอบคะแนนความคล้ายคลึงและตรวจทานการจับคู่ที่ไฮไลต์ หากมีการจับคู่ใดที่ไม่ได้อ้างอิงอย่างถูกต้อง ให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นและส่งงานอีกครั้ง
 5. ทำความเข้าใจข้อจำกัดของระบบ: โปรดทราบว่า Turnitin ไม่ได้สมบูรณ์แบบ และอาจตั้งค่าสถานะข้อความว่าลอกเลียนแบบแม้ว่าจะมีการอ้างอิงและอ้างอิงอย่างเหมาะสม หรืออาจไม่ตั้งค่าสถานะข้อความว่าลอกเลียนแบบแม้ว่าจะไม่ได้อ้างอิงและอ้างอิงอย่างถูกต้องก็ตาม
 6. ใช้เครื่องมือตรวจจับการลอกเลียนแบบหลายชิ้น: การใช้เครื่องมือตรวจจับการลอกเลียนแบบหลายชิ้นสามารถช่วยลดโอกาสเกิดผลบวกปลอม และเพิ่มโอกาสในการตรวจจับการลอกเลียนแบบ
 7. ปรึกษากับหัวหน้างานหรือผู้สอน: หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆ ขอแนะนำให้ปรึกษากับหัวหน้างานหรือผู้สอน พวกเขาสามารถให้คำแนะนำและการสนับสนุนเพื่อช่วยคุณแก้ไขงานและลดคะแนนความคล้ายคลึงกัน
 8. ให้ความรู้แก่ตัวคุณเอง: ใช้เวลาในการให้ความรู้เกี่ยวกับการลอกเลียนแบบและวิธีหลีกเลี่ยง สามารถทำได้โดยการอ่านแนวทางและแบบฝึกหัดที่จัดโดยสถาบันการศึกษา เข้าร่วมเวิร์กช็อป และขอคำแนะนำจากหัวหน้างานหรืออาจารย์ผู้สอน

สรุปได้ว่า Turnitin เป็นเครื่องมือตรวจจับการคัดลอกผลงานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งช่วยให้นักการศึกษาและนักวิจัยมั่นใจได้ว่าต้นฉบับของงานเขียน เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจแนวคิดของการลอกเลียนแบบ ใช้การอ้างอิงและอ้างอิงที่เหมาะสม ถอดความและสรุป ตรวจสอบ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ปัญหาและอุปสรรค Turnitin

ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบ Turnitin ที่ผู้วิจัยมักพบเจอ

Turnitin เป็นเครื่องมือตรวจจับการคัดลอกผลงานที่ใช้กันแพร่หลาย ซึ่งช่วยให้นักการศึกษาและนักวิจัยมั่นใจได้ว่างานเขียนจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ มันสามารถมาพร้อมกับชุดของปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ใช้อาจพบ

ต่อไปนี้เป็นปัญหาและอุปสรรคทั่วไปที่นักวิจัยมักพบเมื่อใช้ระบบ Turnitin:

 1. คะแนนความคล้ายคลึง: คะแนนความคล้ายคลึงที่ Turnitin ระบุอาจไม่ได้สะท้อนถึงระดับการคัดลอกผลงานในเอกสารอย่างแม่นยำเสมอไป อาจตั้งค่าสถานะข้อความว่าลอกเลียนแบบแม้ว่าจะมีการอ้างอิงและอ้างอิงอย่างถูกต้อง หรืออาจไม่ตั้งค่าสถานะข้อความว่าลอกเลียนแบบแม้ว่าจะไม่ได้อ้างอิงและอ้างอิงอย่างถูกต้องก็ตาม
 2. แหล่งที่มาที่ตรงกัน: Turnitin เปรียบเทียบเอกสารกับฐานข้อมูลของแหล่งที่มา รวมถึงเว็บไซต์ วารสาร และเอกสารที่ส่งมาก่อนหน้านี้ หากแหล่งที่มาไม่อยู่ในฐานข้อมูล Turnitin จะไม่ตั้งค่าสถานะว่าตรงกัน ซึ่งอาจนำไปสู่การรักษาความปลอดภัยที่ผิดพลาดว่าเอกสารนั้นเป็นต้นฉบับ
 3. ผลบวกที่ผิดพลาด: Turnitin อาจตั้งค่าสถานะข้อความว่าลอกเลียนแบบแม้ว่าจะไม่ใช่ก็ตาม กรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีการใช้วลี สำนวน หรือคำศัพท์ทั่วไปในกระดาษ ซึ่งทำให้ยากที่จะได้คะแนนความคล้ายคลึงกันต่ำ
 4. ภาษาจำกัด: ฐานข้อมูล Turnitin มีแหล่งที่มาเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งอาจจำกัดประสิทธิภาพของเครื่องมือสำหรับเอกสารที่เขียนในภาษาอื่น
 5. การเข้าถึงอย่างจำกัด: การเข้าถึง Turnitin อาจถูกจำกัดสำหรับนักวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันที่สมัครใช้บริการ
 6. ใช้เวลานาน: นักวิจัยบางคนพบว่ากระบวนการส่งและตรวจสอบเอกสารใน Turnitin นั้นใช้เวลานานและน่าเบื่อหน่าย

เพื่อเอาชนะปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ นักวิจัยสามารถดำเนินการบางอย่าง เช่น:

 1. ตรวจสอบข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะ: ตรวจสอบข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะและระบุแหล่งที่มาของเนื้อหาที่ซ้ำกัน ซึ่งสามารถทำได้โดยการตรวจสอบข้อความที่เน้นสีและต้นฉบับที่ Turnitin ให้มา
 2. ให้การอ้างอิงที่เหมาะสม: หากเนื้อหาที่ซ้ำกันมาจากแหล่งภายนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง ซึ่งทำได้โดยการให้การอ้างอิงในข้อความและรวมถึงการอ้างอิงในบรรณานุกรมหรืองานที่อ้างถึง
 3. ถอดความหรือสรุป: แทนที่จะคัดลอกโดยตรงข้อความจากแหล่งที่มา ถอดความ หรือสรุปข้อมูลด้วยคำพูดของคุณเอง สิ่งนี้จะไม่เพียงช่วยลดคะแนนความคล้ายคลึงกันเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของเนื้อหาอีกด้วย
 1. ปรึกษากับหัวหน้างานหรือผู้สอน: หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆ ขอแนะนำให้ปรึกษากับหัวหน้างานหรือผู้สอน พวกเขาสามารถให้คำแนะนำและการสนับสนุนเพื่อช่วยคุณแก้ไขงานและลดคะแนนความคล้ายคลึงกัน
 2. ใช้เครื่องมือตรวจจับการลอกเลียนแบบหลายชิ้น: การใช้เครื่องมือตรวจจับการลอกเลียนแบบหลายชิ้นสามารถช่วยลดโอกาสเกิดผลบวกปลอม และเพิ่มโอกาสในการตรวจจับการลอกเลียนแบบ
 3. จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ: เพื่อให้กระบวนการส่งและตรวจสอบเอกสารใน Turnitin มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้วางแผนล่วงหน้าและจัดสรรเวลาให้เพียงพอสำหรับงาน

สรุปได้ว่า Turnitin เป็นเครื่องมือตรวจจับการคัดลอกผลงานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งช่วยให้นักการศึกษาและนักวิจัยมั่นใจได้ว่าต้นฉบับของงานเขียน อย่างไรก็ตาม อาจมาพร้อมกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เช่น คะแนนความคล้ายคลึงกัน แหล่งที่มาที่ตรงกัน ผลบวกลวง ภาษาที่จำกัด การเข้าถึงที่จำกัด และใช้เวลานาน นักวิจัยสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ได้โดยการตรวจสอบข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะ ให้การอ้างอิงที่เหมาะสม ถอดความหรือสรุปความ ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือผู้สอน โดยใช้เครื่องมือตรวจจับการลอกเลียนแบบที่หลากหลาย และจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

สมัคร Turnitin

การสมัครเข้าใช้งาน Turnitin

Turnitin เป็นเครื่องมือตรวจหาการคัดลอกผลงานที่ช่วยให้นักการศึกษาและนักศึกษามั่นใจได้ว่างานเขียนนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การลงทะเบียน Turnitin เป็นกระบวนการง่ายๆ ที่สามารถทำได้ในไม่กี่ขั้นตอน

นี่คือคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีลงทะเบียน Turnitin:

 1. ไปที่เว็บไซต์ Turnitin: ไปที่เว็บไซต์ Turnitin ( https://www.turnitin.com/ ) และคลิกที่ปุ่ม “สมัคร”
 2. เลือกบทบาทของคุณ: เลือกว่าคุณเป็นนักศึกษาหรือนักการศึกษา
 3. สร้างบัญชี: คุณจะได้รับแจ้งให้สร้างบัญชีโดยระบุชื่อ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่าน
 4. ยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณ: Turnitin จะส่งอีเมลยืนยันไปยังที่อยู่ที่ระบุ คลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณ
 5. ดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์: เมื่อที่อยู่อีเมลของคุณได้รับการยืนยันแล้ว ให้ดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นโดยระบุข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ชื่อโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยของคุณ
 6. เข้าสู่บัญชีของคุณ: หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน ให้เข้าสู่บัญชีของคุณโดยใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ
 7. ตั้งชั้นเรียน: ในฐานะนักการศึกษา คุณสามารถสร้างชั้นเรียนได้โดยคลิกที่ปุ่ม “สร้างชั้นเรียน” บนแดชบอร์ด
 8. เพิ่มที่อยู่อีเมล: ในฐานะนักการศึกษา คุณสามารถเชิญนักศึกษาเข้าร่วมชั้นเรียนได้โดยระบุที่อยู่อีเมล
 9. ส่งเอกสาร: นักศึกษาสามารถส่งเอกสารโดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีของตนและอัปโหลดเอกสารไปยังชั้นเรียนที่เหมาะสม
 10. ตรวจสอบคะแนนความคล้ายคลึงกัน: ครูและนักศึกษาสามารถดูคะแนนความคล้ายคลึงกันของเอกสารที่ส่งมาได้

โปรดทราบว่าแม้ว่า Turnitin จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการตรวจจับการคัดลอกผลงาน แต่ก็ไม่ควรถือเป็นเครื่องมือเดียวในการระบุการลอกเลียนแบบ และผู้สอนหรือหัวหน้างานควรเป็นผู้ตัดสินขั้นสุดท้ายตามการประเมินผลงานของตนเอง

โดยสรุป การสมัคร Turnitin เป็นกระบวนการง่ายๆ ที่สามารถทำได้ในไม่กี่ขั้นตอน โดยทำตามคำแนะนำนี้ คุณสามารถสร้างบัญชี ตั้งค่าเพิ่มที่อยู่อีเมล ส่งเอกสาร และตรวจสอบคะแนนความเหมือนของเอกสารที่ส่ง สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจถึงความเป็นต้นฉบับของงานเขียนและรักษาความสมบูรณ์ของการวิจัย อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า Turnitin ไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นเครื่องมือเดียวในการตัดสินการลอกเลียนแบบ และการพิจารณาขั้นสุดท้ายของการลอกเลียนแบบควรทำโดยผู้สอนหรือหัวหน้างานตามการประเมินผลงานของพวกเขาเอง นอกจากนี้ นักการศึกษาและนักศึกษาควรเรียนรู้เกี่ยวกับการลอกเลียนแบบและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอก เช่น การอ้างอิงและอ้างอิงที่เหมาะสม การถอดความและการสรุป และทำความเข้าใจถึงความสำคัญของความคิดริเริ่ม

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Turnitin ไม่เกิน 1%

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ปรับ Turnitin ให้ไม่เกิน 1% แต่ทำไม่ได้ต้องทำอย่างไร

หากอาจารย์ขอให้คุณปรับงานวิจัยของคุณให้มีคะแนนความคล้ายคลึงกันของ Turnitin ไม่เกิน 1% และคุณไม่สามารถทำได้ มีบางขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาได้

นี่คือคำแนะนำบางประการ:

 1. ตรวจสอบข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะ: ตรวจสอบข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะและระบุแหล่งที่มาของเนื้อหาที่ซ้ำกัน ซึ่งสามารถทำได้โดยการตรวจสอบข้อความที่เน้นสีและต้นฉบับที่ Turnitin ให้มา
 2. ให้การอ้างอิงที่เหมาะสม: หากเนื้อหาที่ซ้ำกันมาจากแหล่งภายนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง ซึ่งทำได้โดยการให้การอ้างอิงในข้อความและรวมถึงการอ้างอิงในบรรณานุกรมหรืองานที่อ้างถึง
 3. ถอดความหรือสรุป: แทนที่จะคัดลอกข้อความจากแหล่งที่มาโดยตรง ให้ถอดความหรือสรุปข้อมูลด้วยคำพูดของคุณเอง สิ่งนี้จะไม่เพียงช่วยลดคะแนนความคล้ายคลึงกันเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของเนื้อหาอีกด้วย
 4. ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้างาน: หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาหรือมีข้อสงสัยใดๆ ขอแนะนำให้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้างาน พวกเขาสามารถให้คำแนะนำและการสนับสนุนเพื่อช่วยคุณแก้ไขงานและลดคะแนนความคล้ายคลึงกัน
 5. อธิบายสถานการณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาฟัง: หากคุณทำตามขั้นตอนทั้งหมดข้างต้นแล้วและยังไม่สามารถบรรลุคะแนนความคล้ายคลึงกัน 1% ได้ สิ่งสำคัญคือต้องอธิบายสถานการณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาฟัง พวกเขาอาจสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมหรืออาจยกเว้นตามสถานการณ์

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการได้คะแนนความคล้ายคลึงกัน 1% หรือต่ำกว่าอาจเป็นงานที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากงานนั้นขึ้นอยู่กับหัวข้อเฉพาะที่ได้รับการวิจัยอย่างกว้างขวางมาก่อน วลี นิพจน์ และคำศัพท์ทั่วไปบางคำอาจรวมอยู่ในฐานข้อมูลของ Turnitin ซึ่งทำให้ยากที่จะได้คะแนนความคล้ายคลึงกันที่ต่ำเช่นนี้

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าคะแนนความคล้ายคลึงกันของ Turnitin ไม่ควรเป็นเกณฑ์เดียวที่ใช้ในการประเมินความเป็นต้นฉบับของงานวิจัย การพิจารณาขั้นสุดท้ายของการคัดลอกผลงานควรกระทำโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหรือนักวิจัยโดยพิจารณาจากการประเมินผลงานของตนเอง

โดยสรุป หากอาจารย์ขอให้คุณปรับรายงานการวิจัยของคุณให้มีคะแนนความคล้ายคลึงกันของ Turnitin ไม่เกิน 1% และคุณไม่สามารถทำได้ สิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น การตรวจสอบข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะ การอ้างอิง ถอดความหรือสรุปความ ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา และอธิบายสถานการณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาฟัง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการได้คะแนนความคล้ายคลึงกันต่ำเช่นนี้อาจเป็นงานที่ท้าทาย และการพิจารณาขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการลอกเลียนแบบควรทำโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้วิจัยโดยพิจารณาจากการประเมินผลงานของพวกเขาเอง

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

แก้ความซ้ำซ้อนจากการตรวจ Turnitin

จะแก้เรื่องความซ้ำซ้อน จากการตรวจ Turnitin ต้องทำอย่างไร

ปัญหาที่ซ้ำกันจากการตรวจ Turnitin อาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น การส่งงานที่เคยส่งไปแล้ว การส่งงานที่คล้ายกับงานของนักศึกษาคนอื่น หรือการส่งงานที่มีข้อความจากแหล่งภายนอกโดยไม่มีการอ้างอิงที่เหมาะสม

ต่อไปนี้คือขั้นตอนบางส่วนที่สามารถดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาซ้ำซ้อนจากการตรวจ Turnitin:

 1. ตรวจสอบข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะ: ตรวจสอบข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะและระบุแหล่งที่มาของเนื้อหาที่ซ้ำกัน ซึ่งสามารถทำได้โดยการตรวจสอบข้อความที่เน้นสีและต้นฉบับที่ Turnitin ให้มา
 2. ให้การอ้างอิงที่เหมาะสม: หากเนื้อหาที่ซ้ำกันมาจากแหล่งภายนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง ซึ่งทำได้โดยการให้การอ้างอิงในข้อความและรวมถึงการอ้างอิงในบรรณานุกรมหรืองานที่อ้างถึง
 3. ถอดความหรือสรุป: แทนที่จะคัดลอกข้อความจากแหล่งที่มาโดยตรง ให้ถอดความหรือสรุปข้อมูลด้วยคำพูดของคุณเอง สิ่งนี้จะไม่เพียงช่วยลดคะแนนความคล้ายคลึงกันเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของเนื้อหาอีกด้วย
 4. ส่งฉบับแก้ไข: หากงานได้รับการแก้ไขเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซ้ำกัน ให้ส่งฉบับแก้ไขไปยัง Turnitin
 5. ปรึกษากับผู้สอนหรือทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญ: หากนักศึกษาไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาที่ซ้ำกันหรือมีข้อสงสัยใดๆ ขอแนะนำให้ปรึกษากับผู้สอนหรือหัวหน้างานเสมอ พวกเขาสามารถให้คำแนะนำและการสนับสนุนเพื่อช่วยคุณแก้ไขงานและลดคะแนนความคล้ายคลึงกัน

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า Turnitin ไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นเครื่องมือเดียวในการตัดสินการลอกเลียนแบบ และการพิจารณาขั้นสุดท้ายของการลอกเลียนแบบควรทำโดยผู้สอนหรือหัวหน้างานตามการประเมินผลงานของพวกเขาเอง

สรุปได้ว่าปัญหาซ้ำซ้อนจากการตรวจ Turnitin นั้นเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น การส่งงานที่เคยส่งไปแล้ว การส่งงานที่เหมือนกับงานของนักศึกษาคนอื่น หรือการส่งงานที่มีข้อความจากแหล่งภายนอกโดยไม่เหมาะสม การอ้างอิง ในการแก้ปัญหาเหล่านี้ ให้ตรวจสอบข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะ ให้การอ้างอิงที่เหมาะสม ถอดความหรือสรุป ส่งฉบับแก้ไข และปรึกษากับผู้สอนหรือทีมงานวิจัยที่เชี่ยวชาญ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ไม่ผ่าน Turnitin เพราะมีคำซ้ำที่จำเป็นจะแก้ไขอย่างไร

หากตรวจสอบ Turnitin แล้วพบว่าที่ไม่ผ่าน เพราะมีคำซ้ำที่จำเป็นต้องมีในวิจัยมากเกินไปเช่น คำว่า “ตาราง จำนวน ร้อยละ พบว่า” จะแก้ไขอย่างไร

ถ้า Turnitin ได้รับการตรวจสอบและคะแนนความคล้ายคลึงกันสูงเนื่องจากคำหรือวลีซ้ำๆ ที่จำเป็นในการวิจัย เช่น ตาราง ตัวเลข หรือเปอร์เซ็นต์ มีสองสามวิธีในการแก้ไขปัญหาและลดคะแนนความคล้ายคลึงกัน

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาบางประการที่ควรพิจารณา:

 1. ใช้คำพ้องความหมาย: แทนที่จะใช้คำหรือวลีซ้ำๆ ให้ลองใช้คำพ้องความหมายเพื่อเปลี่ยนภาษาและลดคะแนนความคล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้อรรถาภิธานหรือเครื่องมือค้นหาคำพ้องความหมาย
 2. ใช้ประโยคซ้ำ: ลองเปลี่ยนประโยคที่มีคำหรือวลีซ้ำๆ สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนโครงสร้างประโยคหรือใช้คำอื่นเพื่อสื่อความหมายเดียวกัน
 3. ใช้เครื่องหมายคำพูดแบบบล็อกเท่าที่จำเป็น: หากการวิจัยมีเครื่องหมายคำพูดโดยตรง ให้ใช้เท่าที่จำเป็นและเป็นบล็อกเล็กๆ วิธีนี้จะลดปริมาณข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะว่าคล้ายกัน
 4. เพิ่มการวิเคราะห์เพิ่มเติม: เพิ่มการวิเคราะห์เพิ่มเติมในการวิจัยและขยายข้อมูลที่นำเสนอ สิ่งนี้สามารถช่วยลดคะแนนความคล้ายคลึงกันได้โดยการเพิ่มเนื้อหาต้นฉบับและข้อมูลเชิงลึกให้กับงาน
 5. ตรวจสอบวลีทั่วไป: ใช้เครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบหรือตรวจสอบข้อความด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบวลีทั่วไปที่ Turnitin ตั้งค่าสถานะว่าคล้ายกัน
 6. พิจารณาการจัดรูปแบบ: พิจารณาการจัดรูปแบบของกระดาษ หากคุณใช้รูปแบบเดียวกันกับกระดาษอื่น อาจถูกพิจารณาว่าเป็นการคัดลอกผลงาน

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือแม้ว่ากการแ้ไขปัญหาเหล่านี้สามารถช่วยลดคะแนนความคล้ายคลึงกันได้ แต่ก็ยังมีความสำคัญที่จะต้องแน่ใจว่าแหล่งที่มาทั้งหมดได้รับการอ้างอิงอย่างเหมาะสมและงานนั้นเป็นต้นฉบับ

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการใช้คำหรือวลีบางอย่างอาจจำเป็นสำหรับการวิจัยและอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในกรณีเหล่านี้ สิ่งสำคัญคือต้องมีการอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสมเพื่อแสดงว่าข้อความนั้นไม่ใช่ต้นฉบับและกำลังถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการวิจัย

โดยสรุป ถ้า Turnitin ได้รับการตรวจสอบและคะแนนความคล้ายคลึงกันสูงเนื่องจากคำหรือวลีซ้ำที่จำเป็นในการวิจัย มีวิธีแก้ไขหลายอย่างที่สามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและลดคะแนนความคล้ายคลึงกัน ซึ่งรวมถึงการใช้คำพ้องความหมาย การใช้ประโยคซ้ำ การใช้เครื่องหมายคำพูดแบบบล็อกเท่าที่จำเป็น การเพิ่มการวิเคราะห์ การตรวจหาวลีทั่วไป และการพิจารณาการจัดรูปแบบของเอกสาร สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าแหล่งที่มาทั้งหมดได้รับการอ้างอิงอย่างถูกต้องและงานนั้นเป็นต้นฉบับในขณะที่ทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

เปอร์เซนต์ Turnitin ไม่ผ่าน

หากตรวจสอบ Turnitin แล้วพบว่าเปอร์เซนต์ไม่ผ่านมีแนวทางแก้ไขงานวิจัยอย่างไร

หากมีการตรวจสอบ Turnitin และคะแนนความคล้ายคลึงกันสูงกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ สิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและตรวจสอบให้แน่ใจว่างานวิจัยนั้นเป็นต้นฉบับและมีการอ้างถึงอย่างถูกต้อง

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาบางประการที่ควรพิจารณา:

 1. ตรวจทานและแก้ไขงาน: ตรวจทานข้อความที่ตั้งค่าสถานะและตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งที่มาทั้งหมดได้รับการอ้างอิงอย่างถูกต้อง และข้อความนั้นถอดความหรือสรุปด้วยคำพูดของคุณเอง ทำการแก้ไขที่จำเป็นและส่งงานอีกครั้ง
 2. ตรวจสอบการอ้างอิงที่เหมาะสม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งที่มาทั้งหมดได้รับการอ้างอิงอย่างถูกต้อง และรูปแบบการอ้างอิงที่ใช้นั้นสอดคล้องกันตลอดทั้งงาน ตรวจสอบข้อผิดพลาดในข้อมูลอ้างอิงและทำการแก้ไขที่จำเป็น
 3. ขอความช่วยเหลือจากผู้สอนหรือศูนย์การเขียน หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสม ให้ขอความช่วยเหลือจากผู้สอนหรือศูนย์การเขียน พวกเขาสามารถให้คำแนะนำและการสนับสนุนเพื่อช่วยคุณแก้ไขงานและลดคะแนนความคล้ายคลึงกัน
 4. ใช้เครื่องมือสร้างการอ้างอิง: ใช้เครื่องมือสร้างการอ้างอิงเพื่อให้แน่ใจว่าแหล่งที่มาทั้งหมดได้รับการอ้างอิงอย่างถูกต้อง และรูปแบบการอ้างอิงที่ใช้นั้นสอดคล้องกันตลอดทั้งงาน
 5. เข้าใจแนวคิดของการลอกเลียนแบบ: สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจแนวคิดของการลอกเลียนแบบและวิธีหลีกเลี่ยง ซึ่งรวมถึงการเข้าใจความแตกต่างระหว่างการถอดความ การสรุป และการอ้างอิง และการใช้การอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสม

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าแม้จะมีการอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสม คะแนนความคล้ายคลึงกันสูงก็ไม่จำเป็นต้องบ่งชี้ถึงการคัดลอกผลงาน นอกจากนี้ Turnitin ยังตรวจจับความคล้ายคลึงกันจากวลี คำพูด และแม้แต่แหล่งข้อมูลที่ใช้กันทั่วไปซึ่งมีอยู่ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต

โดยสรุป หาก Turnitin ได้รับการตรวจสอบและคะแนนความคล้ายคลึงกันสูงกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ สิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและตรวจสอบให้แน่ใจว่างานวิจัยนั้นเป็นต้นฉบับและมีการอ้างถึงอย่างถูกต้อง ซึ่งทำได้โดยการทบทวนและแก้ไขงาน ตรวจสอบการอ้างอิงที่เหมาะสม ขอความช่วยเหลือจากผู้สอนหรือศูนย์การเขียน การใช้เครื่องมือสร้างการอ้างอิง และทำความเข้าใจแนวคิดของการคัดลอกผลงาน

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ทำให้งานวิจัยผ่าน Turnitin 25%

ทำอย่างไรให้งานวิจัยผ่าน Turnitin 25%

Turnitin เป็นซอฟต์แวร์ตรวจจับการลอกเลียนแบบที่นักการศึกษาและนักวิจัยใช้กันทั่วไปเพื่อตรวจสอบความเป็นต้นฉบับของงานเขียน ซอฟต์แวร์จะเปรียบเทียบข้อความที่ส่งมากับฐานข้อมูลของเนื้อหาและระบุความเหมือนหรือตรงกัน วิธีหนึ่งในการลดคะแนนความคล้ายคลึงกันของ Turnitin คือการใช้การอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสมในงานวิจัย

ต่อไปนี้เป็นวิธีลดคะแนนความคล้ายคลึงกันและผ่าน Turnitin:

 1. ใช้การอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสม: การอ้างอิงและอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างเหมาะสมในงานวิจัยเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดวิธีหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน ซึ่งรวมถึงการใช้รูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้อง เช่น APA, MLA หรือ Chicago และการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องสำหรับแต่ละแหล่งข้อมูล
 2. ถอดความและสรุป: แทนที่จะคัดลอกข้อความจากแหล่งที่มาโดยตรง ให้ถอดความหรือสรุปข้อมูลด้วยคำพูดของคุณเอง สิ่งนี้จะไม่เพียงช่วยลดคะแนนความคล้ายคลึงกันเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของเนื้อหาอีกด้วย
 3. ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเมื่ออ้างอิงโดยตรง: เมื่ออ้างอิงข้อความโดยตรง ให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศและระบุข้อมูลอ้างอิง ข้อความนี้จะแสดงให้ผู้อ่านเห็นอย่างชัดเจนว่าข้อความไม่ใช่ของคุณเอง และจะไม่ถูกระบุว่าเป็นการลอกเลียนแบบโดย Turnitin
 4. ตรวจสอบคะแนนความคล้ายคลึง: หลังจากส่งงานวิจัยแล้ว ให้ตรวจสอบคะแนนความคล้ายคลึงและตรวจทานการจับคู่ที่ไฮไลต์ หากมีการจับคู่ใดที่ไม่ได้อ้างอิงอย่างถูกต้อง ให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นและส่งงานอีกครั้ง
 5. ใช้เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน: ก่อนส่งงาน ให้ใช้เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานเพื่อตรวจสอบความคล้ายคลึงกันและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นก่อนส่งผลงาน

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า Turnit คะแนนความคล้ายคลึงกันไม่ควรเป็นเกณฑ์เดียวที่ใช้ในการประเมินความเป็นต้นฉบับของงานวิจัย ควรใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยระบุการลอกเลียนแบบที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่การพิจารณาขั้นสุดท้ายว่าการลอกเลียนแบบควรกระทำโดยผู้สอนหรือผู้วิจัยโดยพิจารณาจากการประเมินผลงานของตนเอง

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าแม้จะมีการอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสม คะแนนความคล้ายคลึงกันสูงก็ไม่จำเป็นต้องบ่งชี้ถึงการคัดลอกผลงาน นอกจากนี้ Turnitin ยังตรวจจับความคล้ายคลึงกันจากวลี คำพูด และแม้แต่แหล่งข้อมูลที่ใช้กันทั่วไปซึ่งมีอยู่ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต

โดยสรุป เพื่อให้ผ่าน Turnitin ด้วยคะแนนความคล้ายคลึงกันต่ำ สิ่งสำคัญคือต้องใช้การอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสม ถอดความและสรุปข้อมูล ใช้เครื่องหมายคำพูดเมื่ออ้างอิงโดยตรง ตรวจสอบคะแนนความคล้ายคลึงกัน และใช้เครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบก่อนส่งงานวิจัย โปรดจำไว้ว่าคะแนนความคล้ายคลึงกันที่สูงไม่ได้บ่งบอกถึงการคัดลอกผลงานเสมอไป และผู้สอนหรือผู้วิจัยควรตัดสินใจขั้นสุดท้ายโดยพิจารณาจากการประเมินผลงานของพวกเขาเอง

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ทำให้ผล Turnitin ผ่าน

ทำอย่างไรให้ผล Turnitin ผ่าน

Turnitin เป็นเครื่องมือตรวจจับการลอกเลียนแบบที่ใช้โดยสถาบันการศึกษาและองค์กรอื่น ๆ เพื่อระบุการลอกเลียนแบบที่อาจเกิดขึ้นในงานเขียน หากคุณกำลังพยายามส่งบทความหรืองานเขียนอื่นๆ ผ่าน Turnitin สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่างานของคุณเป็นต้นฉบับและอ้างอิงอย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตั้งค่าสถานะว่าลอกเลียนแบบ ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบเมื่อใช้ Turnitin:

1. ใช้คำพูดและความคิดของคุณเองทุกครั้งที่ทำได้

2. อ้างอิงแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่คุณใช้ในงานของคุณอย่างเหมาะสม รวมถึงคำพูด การถอดความ และแนวคิด

3. ใช้เครื่องหมายคำพูดล้อมรอบคำพูดโดยตรงที่คุณรวมไว้ในงานของคุณ

4. ใช้คู่มือสไตล์การอ้างอิง เช่น MLA, APA หรือ Chicago เพื่อจัดรูปแบบการอ้างอิงของคุณอย่างเหมาะสม

5. ตรวจทานงานของคุณอย่างรอบคอบก่อนที่จะส่งไปยัง Turnitin เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นต้นฉบับและอ้างอิงอย่างถูกต้อง

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่างานของคุณจะผ่านการตรวจสอบการลอกเลียนแบบของ Turnitin

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)