ความแตกต่างบทความวิจัยกับบทความปริทัศน์

บทความวิจัย กับ บทความปริทัศน์ แตกต่างกันอย่างไร

บทความวิจัยเขียนโดยนักวิจัยที่ทำการวิจัยต้นฉบับในหัวข้อเฉพาะ พวกเขารายงานผลการสอบสวนและวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การวิจัยมักจะดำเนินการโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และผลลัพธ์จะถูกนำเสนอในรูปแบบที่มีโครงสร้าง รวมถึงบทคัดย่อ บทนำ การทบทวนวรรณกรรม วิธีการ ผลลัพธ์ และส่วนการอภิปราย บทความวิจัยมักจะได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นก่อนที่จะเผยแพร่ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความถูกต้อง

ในทางกลับกัน บทความปริทัศน์เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ ซึ่งได้ตรวจสอบและวิเคราะห์งานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อเฉพาะ พวกเขาสรุป ประเมิน และสังเคราะห์งานวิจัยที่มีอยู่ และให้ภาพรวมของสถานะปัจจุบันของความรู้ในหัวข้อ บทความปริทัศน์ไม่ได้นำเสนอข้อมูลหรือข้อค้นพบใหม่ แต่ให้ภาพรวมของวรรณกรรมปัจจุบัน โดยเน้นประเด็นที่เห็นพ้องต้องกัน ไม่เห็นด้วย และทิศทางใหม่สำหรับการวิจัยในอนาคต บทความปริทัศน์ยังได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นก่อนที่จะเผยแพร่ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและคุณภาพ

บทความวิจัยมักได้รับการพิจารณาว่ามีค่ามากกว่าบทความปริทัศน์ เนื่องจากบทความเหล่านี้รายงานการค้นพบใหม่และมีส่วนสนับสนุนความก้าวหน้าของความรู้ในสาขานั้นๆ ในทางกลับกัน บทความปริทัศน์ถือว่าเข้าถึงได้มากขึ้น เนื่องจากให้ภาพรวมของวรรณกรรมที่มีอยู่และเน้นข้อค้นพบที่สำคัญ ทำให้ผู้อ่านเข้าใจสถานะปัจจุบันของความรู้ในหัวข้อนั้นๆ ได้ง่ายขึ้น

โดยสรุป บทความวิจัยคืองานวิจัยต้นฉบับที่รายงานการค้นพบใหม่ ในขณะที่บทความทบทวนจะสรุป ประเมิน และสังเคราะห์งานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อ และให้ภาพรวมของสถานะปัจจุบันของความรู้ในหัวข้อ บทความวิจัยถือว่ามีคุณค่ามากกว่าเนื่องจากมีส่วนช่วยในความก้าวหน้าของความรู้ ในขณะที่บทความปริทัศน์ถือว่าเข้าถึงได้ง่ายกว่า เนื่องจากทำให้ผู้อ่านเข้าใจสถานะปัจจุบันของความรู้ในหัวข้อนั้นๆ ได้ง่ายขึ้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)