บทบาทของการแนะนำในการดึงดูดผู้อ่านในการเขียนเชิงวิชาการ

บทบาทของบทนำในการจัดเวทีสำหรับบทความที่เหลือและดึงความสนใจของผู้อ่าน 

บทนำเป็นส่วนสำคัญของรายงานการวิจัย เพราะช่วยกำหนดขั้นตอนสำหรับบทความที่เหลือและดึงความสนใจของผู้อ่าน ควรให้ภาพรวมที่ชัดเจนและรัดกุมของปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์ ตลอดจนข้อมูลพื้นฐานและบริบทที่จำเป็นในการทำความเข้าใจส่วนที่เหลือของรายงาน

วิธีหนึ่งในการดึงความสนใจของผู้อ่านในบทนำคือการให้ “ตะขอ” หรือตัวดึงความสนใจในตอนต้น นี่อาจเป็นคำถามที่ยั่วยุ ข้อเท็จจริงหรือสถิติที่น่าประหลาดใจ หรือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำลังศึกษา เป้าหมายของเบ็ดคือการดึงดูดผู้อ่านและทำให้พวกเขาต้องการอ่านเพิ่มเติม

บทนำควรให้เหตุผลที่ชัดเจนสำหรับการศึกษา อธิบายว่าเหตุใดปัญหาการวิจัยจึงมีความสำคัญ และการศึกษาจะนำไปสู่ความรู้ที่มีอยู่ในสาขานี้ได้อย่างไร สิ่งนี้ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้อ่านในหัวข้อและให้ความรู้สึกถึงความสำคัญของการศึกษา

โดยรวมแล้ว บทนำมีบทบาทสำคัญในการจัดเวทีสำหรับบทความที่เหลือและดึงความสนใจของผู้อ่าน ด้วยการให้ภาพรวมที่ชัดเจนและมีส่วนร่วมของปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย บทนำจะช่วยสร้างรากฐานที่มีประสิทธิภาพสำหรับส่วนที่เหลือของเอกสารและกระตุ้นให้ผู้อ่านอ่านต่อ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)