รูปแบบการอ้างอิง

บทบาทของบรรณานุกรมในการเขียนวิทยานิพนธ์ภาพรวมที่ครอบคลุม

บรรณานุกรมคือรายการแหล่งข้อมูลที่นักเขียนใช้หรือปรึกษาในกระบวนการวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ ซึ่งรวมถึงหนังสือ บทความ เว็บไซต์ และสื่ออื่นๆ ที่ผู้เขียนใช้เพื่อหาข้อมูลและความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อของตน

วัตถุประสงค์ของบรรณานุกรมคือเพื่อให้บันทึกแหล่งข้อมูลที่ผู้เขียนใช้ในการค้นคว้าและเพื่อให้เครดิตแก่ผู้เขียนต้นฉบับของแหล่งข้อมูลเหล่านั้น ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าผู้เขียนได้รับข้อมูลมาจากที่ใด และประเมินคุณภาพและความเกี่ยวข้องของแหล่งข้อมูลได้

รูปแบบการจัดรูปแบบบรรณานุกรมมีหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบ Modern Language Association (MLA), American Psychological Association (APA) และ Chicago Manual of Style สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามแนวทางของรูปแบบที่เลือกโดยสถาบันหรือแผนกของนักเขียนเมื่อจัดรูปแบบบรรณานุกรม

นอกจากการระบุแหล่งที่มาที่เคยใช้แล้ว บรรณานุกรมยังอาจรวมถึงคำอธิบายประกอบ ซึ่งเป็นการสรุปสั้นๆ หรือการประเมินแหล่งที่มา คำอธิบายประกอบสามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความสำคัญของแหล่งที่มาและความเกี่ยวข้องอย่างไรกับงานวิจัยของผู้เขียน

บรรณานุกรมเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการค้นคว้าและการเขียน เนื่องจากเป็นบันทึกของแหล่งข้อมูลที่ได้รับการพิจารณาและช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและอำนาจของงานของนักเขียน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับผู้อ่านที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อหรือทำการค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)