พื้นฐานวิทยานิพนธ์และเคล็ดลับสำคัญ 8 ประการ

พื้นฐานการทำสารนิพนธ์และ 8 เทคนิคจำขั้นตอนให้ขึ้นใจ

ต่อไปนี้เป็นเทคนิคแปดประการที่คุณสามารถใช้เพื่อจดจำขั้นตอนของการเตรียมวิทยานิพนธ์ขั้นพื้นฐาน:

1. ฝึกฝนการอ่านอย่างกระตือรือร้น

การอ่านอย่างกระตือรือร้นเกี่ยวข้องกับการเน้น อธิบายประกอบ และสรุปเนื้อหาในขณะที่คุณอ่าน สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจและจดจำข้อมูลได้ดีขึ้น

2. ใช้อุปกรณ์ช่วยจำ

อุปกรณ์ช่วยจำ เช่น คำย่อหรือประโยคคำย่อ สามารถช่วยให้คุณจำรายการหรือลำดับของข้อมูลได้

3. ใช้เทคนิคการสร้างภาพ

เทคนิคการสร้างภาพ เช่น การสร้างแผนที่ความคิดหรือไดอะแกรมสามารถช่วยให้คุณเข้าใจและจดจำความคิดที่ซับซ้อนได้

4. ฝึกฝนการทำซ้ำแบบเว้นระยะ

การทำซ้ำแบบเว้นระยะเกี่ยวข้องกับการทบทวนเนื้อหาในช่วงเวลาที่เว้นระยะเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งจะช่วยให้คุณเก็บข้อมูลได้นานขึ้น

5. การฝึกจำ

การพยายามเรียกคืนข้อมูลจากหน่วยความจำสามารถช่วยให้คุณเข้าใจและจดจำเนื้อหาได้ดีขึ้น

6. ใช้เทคนิคพระราชวังแห่งความทรงจำ

เทคนิคพระราชวังแห่งความทรงจำเกี่ยวข้องกับการสร้างภาพจำของสถานที่และเชื่อมโยงข้อมูลกับสถานที่เฉพาะภายในสถานที่นั้น

7. ฝึกสรุป

การสรุปเนื้อหาด้วยคำพูดของคุณเองจะช่วยให้คุณเข้าใจและจดจำข้อมูลได้ดีขึ้น

8. พักสมองและฝึกฝนเป็นประจำ

การหยุดพักและฝึกฝนเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สมองของคุณมีเวลาประมวลผลและเก็บข้อมูล อย่าพยายามยัดเยียดเนื้อหาทั้งหมดในช่วงเวลาสั้นๆ เพราะอาจทำให้เหนื่อยหน่ายและขาดความเข้าใจ

ขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์เบื้องต้นมีดังนี้

1. เลือกหัวข้อ

ขั้นตอนแรกในการจัดทำวิทยานิพนธ์คือการเลือกหัวข้อที่คุณสนใจและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของคุณ

2. ดำเนินการทบทวนวรรณกรรม

การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวข้องกับการทบทวนงานวิจัยที่มีอยู่ในหัวข้อของคุณเพื่อทำความเข้าใจสถานะความรู้ในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น

3. พัฒนาคำถามหรือวัตถุประสงค์การวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรมของคุณ คุณควรพัฒนาคำถามหรือวัตถุประสงค์การวิจัยที่ชัดเจนซึ่งเป็นแนวทางในการทำงานของคุณและกำหนดโครงสร้างโดยรวมของวิทยานิพนธ์

4. ออกแบบและวางแผนการวิจัยของคุณ

หลังจากที่คุณได้พัฒนาคำถามหรือวัตถุประสงค์การวิจัยแล้ว คุณควรออกแบบและวางแผนการวิจัยของคุณ รวมถึงวิธีการวิจัยและแหล่งข้อมูลที่คุณจะใช้

5. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ

เมื่อคุณทำการวิจัยเสร็จแล้ว คุณควรรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของคุณโดยใช้เทคนิคทางสถิติและซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม

6. เขียนและแก้ไขวิทยานิพนธ์ของคุณต่อไป 

คุณควรเขียนวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจนและมีการจัดระเบียบที่ดี ซึ่งนำเสนอคำถามหรือวัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการวิจัย ผลลัพธ์ และข้อสรุป 

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts:

การดำเนินการในการวิจัยในการกลับมายืนยัน
12 สิ่งสำคัญที่ทำให้วิทยานิพนธ์ปริญญาโทของคุณมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ประโยชน์ของการใช้ SPSS เพื่อดำเนินการสร้างแบบจำลองหลายระดับและการวิเคราะห์ผลกระทบแบบผสม
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI1
ใช้คำพูดเท่าที่จำเป็นและเพื่อสนับสนุนแนวคิดของคุณเองวิทยานิพนธ์เท่านั้น
5 ขั้นตอนง่ายๆ สู่กลยุทธ์ SPSS วิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
บทบาทของคำแนะนำการวิจัยในการเน้นจุดแข็งและข้อจำกัดของระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อการเขียนวิทยานิพนธ์