รูปแบบการตีพิมพ์เข้าฐานข้อมูล ACI และ SCOPUS

รูปแบบการตีพิมพ์เพื่อรองรับการประเมินปรับกลุ่มวารสาร และการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI และ SCOPUS ต่อไป 

เพื่อสนับสนุนการประเมินการปรับกลุ่มวารสารและการประเมินเพิ่มเติมในดัชนีการอ้างอิงของอาเซียน (ACI) และฐานข้อมูล SCOPUS วารสารควรยึดตามรูปแบบสิ่งพิมพ์ที่กำหนด รูปแบบเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าวารสารเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการ ACI และ SCOPUS และนักวิจัยและผู้อ่านสามารถค้นหาและเข้าถึงได้ง่าย

ต่อไปนี้คือรูปแบบหลักบางประการที่วารสารควรพิจารณาเมื่อพยายามสนับสนุนการประเมินการปรับกลุ่มวารสารและการประเมินเพิ่มเติมในฐานข้อมูล ACI และ SCOPUS:

  1. การใช้รูปแบบการอ้างอิงที่เป็นมาตรฐาน: ACI และ SCOPUS กำหนดให้วารสารใช้รูปแบบการอ้างอิงที่เป็นมาตรฐาน เช่น รูปแบบการอ้างอิงของ American Psychological Association (APA) หรือ Modern Language Association (MLA) สิ่งนี้ทำให้คณะกรรมการสามารถประเมินการอ้างอิงที่อ้างถึงในบทความและประเมินคุณภาพและผลกระทบของการวิจัยได้ง่ายขึ้น
  2. การใช้รูปแบบบทความที่สอดคล้องกันและมีโครงสร้าง: ทั้ง ACI และ SCOPUS กำหนดให้วารสารใช้รูปแบบบทความที่สอดคล้องและมีโครงสร้างที่มีส่วนที่ชัดเจนสำหรับบทคัดย่อ บทนำ วิธีการ ผลลัพธ์ การอภิปราย และการอ้างอิง ทำให้คณะกรรมการสามารถประเมินคุณภาพและความน่าเชื่อถือของงานวิจัยได้ง่ายขึ้น
  3. การใช้ภาษาที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน: ทั้ง ACI และ SCOPUS ต้องการให้วารสารใช้ภาษาที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน สิ่งนี้ทำให้คณะกรรมการเข้าใจและประเมินงานวิจัยได้ง่ายขึ้น และเพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงและเข้าใจงานวิจัย
  4. การใช้เค้าโครงและการออกแบบที่สอดคล้องกันและมีโครงสร้าง: ทั้ง ACI และ SCOPUS ต้องการให้วารสารใช้เค้าโครงและการออกแบบที่สอดคล้องกันและมีโครงสร้าง ซึ่งทำให้ผู้อ่านเข้าถึงและเข้าใจงานวิจัยได้ง่าย
  5. การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล: ACI และ SCOPUS เป็นฐานข้อมูลดิจิทัล ดังนั้นวารสารควรจัดเตรียมบทความในรูปแบบดิจิทัลที่คณะกรรมการสามารถจัดทำดัชนีและค้นหาได้ง่าย

โดยสรุป เพื่อสนับสนุนการประเมินการปรับกลุ่มวารสารและการประเมินเพิ่มเติมในดัชนีการอ้างอิงของอาเซียน (ACI) และฐานข้อมูล SCOPUS วารสารควรยึดรูปแบบสิ่งพิมพ์บางอย่าง เช่น การใช้รูปแบบการอ้างอิงมาตรฐาน การใช้บทความที่สอดคล้องและมีโครงสร้าง รูปแบบ การใช้ภาษาที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน การใช้เค้าโครงที่สอดคล้องและมีโครงสร้าง การออกแบบและการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล สิ่งนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าวารสารเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการ ACI และ SCOPUS และนักวิจัยและผู้อ่านสามารถค้นพบและเข้าถึงได้ง่าย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)