อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา_อาจารย์ที่ปรึกวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis (ธีสิส) _การทำธีสิส_การทำทีสิส

กลยุทธ์ 3 ในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย

ผู้วิจัยมือใหม่หลายท่านนั้นมักจะรู้สึกเกร็งหรือมีความไม่แน่ใจในผลงานที่ตนเองจะนำเสนอเมื่อต้องเข้าพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย โดยเฉพาะเมื่อเป็นผลงานในช่วงเริ่มต้นที่เขียนงานวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดจากความไม่มั่นใจในเนื้อหาที่ตนเองเขียนอย่างเพียงพอ จึงทำให้มีปัญหาในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่เสมอ ในบทความนี้จะมีเทคนิคที่สามารถพัฒนาเป็นกลยุทธ์ที่จะนำไปใช้ในการทำงานวิจัยของท่านได้

1. ส่งงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยดูก่อนล่วงหน้า

การส่งงานให้อาจารย์ดูก่อนล่วงหน้าถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ผู้วิจัยมือใหม่นั้นให้ความสำคัญและนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานวิจัยของตนเอง

อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา_อาจารย์ที่ปรึกวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis (ธีสิส) _การทำธีสิส_การทำทีสิส

เนื่องจากการส่งงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบก่อนล่วงหน้านั้นสามารถลดขั้นตอนที่จะเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยหรือลดความประหม่าที่อาจจะเกิดขึ้นในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาลงได้ และทำให้สะดวกในการทำงานของทั้งสองฝ่ายอีกด้วย

2. บันทึกคลิปเสียงหรือวิดีโอ

การบันทึกคลิปเสียงหรือวิดีโอขณะที่เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาในกรณีที่ไม่สามารถส่งงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูก่อนล่วงหน้าได้ หรือในกรณีที่จำเป็นต้องถืองานเข้าไปพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย การบันทึกวีดีโอหรือบันทึกเสียงขณะที่อาจารย์ให้คำปรึกษาถือเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำงานวิจัยในปัจจุบัน

อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา_อาจารย์ที่ปรึกวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis (ธีสิส) _การทำธีสิส_การทำทีสิส

เนื่องจากการบันทึกคลิปเสียงหรือวิดีโอนั้นทำให้สะดวกต่อการย้อนดูคำแนะนำอีกครั้งในภายหลัง ทำให้สามารถแก้ไขตามคำแนะนำได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และจะลดระยะเวลาในการทำงานวิจัยของท่านลงได้

3. ให้อาจารย์เขียนคอมเมนต์เป็นลายลักษณ์อักษร 

การเขียนคอมเมนต์เป็นลายลักษณ์อักษรถือเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องมาจากการบันทึกคลิปเสียงหรือบันทึกคลิปวีดีโอไว้แล้ว การให้อาจารย์ที่ปรึกษาเขียนคอมเมนต์ลงไปในหน้ากระดาษเป็นลายลักษณ์อักษร จะทำให้ท่านสามารถย้อนดูได้ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาต้องการที่จะแก้ไขในประเด็นใด และมีความต้องการอย่างไรในการที่จะพัฒนางานวิจัยของท่าน

อาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหา_อาจารย์ที่ปรึกวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_ข้อมูลงานวิจัย_จ้างทำวิจัย 5 บท_รับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_บริการรับทำวิจัย.com_การทำ Thesis (ธีสิส) _การทำธีสิส_การทำทีสิส

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในการเก็บคอมเมนต์นั้นไว้เพื่อแนบมาพร้อมกับการแก้ไขงานวิจัยของท่านในการส่งงานครั้งถัดไป

การเขียนคอมเมนต์ลงไปในหน้ากระดาษเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นจำเป็นต้องขอความร่วมมือกับอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากอาจารย์หลายท่านนั้นส่วนใหญ่จะแนะนำแบบปากเปล่า เพราะมีความต้องการที่จะให้นักศึกษานั้นคิดด้วยตนเองหรือจำด้วยตนเอง แต่นักศึกษาส่วนใหญ่แล้วจะจำไม่ค่อยได้ 

ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดคือการขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ที่ปรึกษาให้เขียนคอมเมนต์ลงไปในหน้ากระดาษเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการแก้ไขตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษานั่นเอง

หากท่านสามารถนำ กลยุทธ์ 3ในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัย หรือ Thesis ของท่านได้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการระยะเวลา ป้องกันข้อผิดพลาด และแก้ไขซ้ำซ้อนในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละครั้ง ซึ่งจะทำให้งานวิจัยของท่านนั้นสำเร็จเร็วขึ้นและดียิ่งขึ้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *