การค้นหาวรรณกรรมวิจัย

เทคนิคการสืบค้นงานวิจัยต่างประเทศ

มีหลายเทคนิคที่สามารถใช้ในการค้นหางานวิจัยต่างประเทศ

1. ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และเครื่องมือค้นหา: ฐานข้อมูลออนไลน์และเครื่องมือค้นหาจำนวนมาก เช่น Google Scholar ช่วยให้คุณสามารถค้นหาบทความวิจัยและงานวิชาการอื่นๆ ตามคำหลัก ผู้แต่ง และเกณฑ์อื่นๆ ฐานข้อมูลเหล่านี้บางฐานข้อมูลมีความเฉพาะเจาะจงสำหรับบางสาขาวิชาหรือบางสาขาวิชา ในขณะที่ฐานข้อมูลอื่นมีลักษณะกว้างกว่า

2. ค้นหางานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารภาษาต่างประเทศ: วารสารภาษาต่างประเทศจำนวนมากได้รับการจัดทำดัชนีในฐานข้อมูลออนไลน์และเครื่องมือค้นหา และวารสารเหล่านี้จำนวนมากมีบทคัดย่อหรือบทสรุปภาษาอังกฤษ

3. ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด: ห้องสมุดหลายแห่งเสนอบริการยืมระหว่างห้องสมุด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถขอบทความวิจัยหรือเอกสารอื่นๆ จากห้องสมุดภายนอกของคุณเองได้

4. ติดต่อสถาบันวิจัยหรือนักวิชาการต่างประเทศ: สถาบันวิจัยและนักวิชาการต่างประเทศหลายแห่งมีเว็บไซต์หรือโปรไฟล์ออนไลน์อื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและสิ่งพิมพ์ที่พวกเขาสนใจ การติดต่อบุคคลหรือสถาบันเหล่านี้โดยตรงอาจเป็นวิธีที่ดีในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

5. เข้าร่วมการประชุมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การเข้าร่วมการประชุมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในสาขาที่คุณสนใจอาจเป็นวิธีที่ดีในการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยในปัจจุบันและสร้างเครือข่ายกับนักวิจัยต่างชาติ

6. เข้าร่วมองค์กรวิชาชีพ: องค์กรวิชาชีพในสาขาที่คุณสนใจอาจมีบทระดับนานาชาติหรืออาจเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหรือเวิร์กช็อประดับนานาชาติ การเข้าร่วมองค์กรเหล่านี้สามารถให้โอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยต่างประเทศและเชื่อมต่อกับนักวิจัยต่างชาติ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)