เทคนิคในการค้นหางานวิจัยต่างประเทศ พร้อมแปลภาษา

1. ใช้เครื่องมือค้นหาออนไลน์ เช่น Google Scholar เพื่อค้นหางานวิจัยในภาษาต่างประเทศ

2. ใช้ตัวกรองการค้นหาขั้นสูงหรือตัวดำเนินการเพื่อจำกัดการค้นหาให้แคบลงตามภาษาหรือตำแหน่งที่ตั้ง

3. การค้นหาเอกสารการวิจัยโดยผู้เขียนหรือสถาบันที่เฉพาะเจาะจงอาจเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาของคุณ ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการสำหรับการค้นหาเอกสารการวิจัยโดยผู้เขียนหรือสถาบันที่เฉพาะเจาะจง

4. ค้นหาเอกสารการวิจัยในฐานข้อมูลหรือวารสารเฉพาะที่เน้นสาขาวิชาของคุณ

5. ใช้เครื่องมือแปลภาษา เช่น Google Translate เพื่อแปลคำหลักหรือบทคัดย่อของงานวิจัย

6. ติดต่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยในต่างประเทศเพื่อขอสำเนาผลงานวิจัย

7. ใช้บริการแปล เช่น Translation Services USA เพื่อแปลงานวิจัย

8. ใช้บริการของตัวกลางการวิจัย เช่น ResearchGate เพื่อเชื่อมต่อกับนักวิจัยและเข้าถึงเอกสารการวิจัย

9. ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น LinkedIn หรือ ResearchGate เพื่อเชื่อมต่อกับนักวิจัยและขอเข้าถึงเอกสารการวิจัย

10. ใช้เครื่องมือค้นหาเฉพาะภาษา เช่น Baidu สำหรับภาษาจีน หรือ Yandex สำหรับภาษารัสเซีย

11. ใช้บริการแปลพิเศษ เช่น บริการที่เสนอโดยสหภาพยุโรปหรือสหประชาชาติ เพื่อแปลเอกสารการวิจัย

12. ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดเพื่อขอสำเนางานวิจัยจากห้องสมุดต่างประเทศ

13. ใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์ เช่น Directory of Open Access Journals เพื่อค้นหาเอกสารการวิจัยแบบ open access ในภาษาต่างประเทศ

14. ใช้เครื่องมือแปลออนไลน์ เช่น Deepl หรือ DeepL เพื่อแปลเอกสารการวิจัย

15. ใช้ฟอรัมแปลออนไลน์ เช่น ProZ เพื่อขอแปลเอกสารการวิจัย

16. ติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศเพื่อขอความช่วยเหลือในการขอรับเอกสารการวิจัย

17. ใช้บริการของนักแปลมืออาชีพหรือตัวแทนการแปลเพื่อแปลเอกสารการวิจัย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)