G*power คืออะไร มีวิธีใช้อย่างไร

G*Power เป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์กำลังทางสถิติที่ใช้ในการกำหนดขนาดตัวอย่างที่จำเป็นสำหรับการศึกษาเพื่อให้ได้ค่ากำลังทางสถิติในระดับที่ต้องการ ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้สำหรับการทดสอบทางสถิติที่หลากหลาย เช่น การทดสอบค่า t, ANOVA, การทดสอบไคสแควร์ และอื่นๆ การวิเคราะห์กำลังมีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้นักวิจัยกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมที่จำเป็นในการศึกษาของตน เพื่อให้มีกำลังทางสถิติเพียงพอที่จะตรวจหาผลกระทบที่พวกเขาสนใจ ด้วย G*Power นักวิจัยสามารถประเมินกำลังของการทดสอบสำหรับตัวอย่างที่กำหนด ขนาดหรือกำหนดขนาดตัวอย่างที่จำเป็นเพื่อให้ได้ระดับพลังงานที่ต้องการ

วิธีใช้ G*Power:

  1. ก่อนอื่นให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ
  2. เปิด G*Power และเลือกการทดสอบทางสถิติที่คุณต้องการใช้
  3. ในตัวเลือกอินพุตทดสอบ ให้ระบุระดับความสำคัญ กำลังที่ต้องการ และขนาดเอฟเฟกต์ที่คุณคาดว่าจะพบ
  4. จากนั้นระบุจำนวนกลุ่มในการศึกษาของคุณและการกระจายของข้อมูล (ปกติ, t, F ฯลฯ)
  5. คลิกที่ปุ่ม “คำนวณ” แล้ว G*Power จะคำนวณขนาดตัวอย่างที่จำเป็นเพื่อให้ได้ระดับพลังงานที่ต้องการ
  6. คุณยังสามารถใช้ G*Power เพื่อทำการวิเคราะห์พลังงานหลังการเฉพาะกิจได้ โดยป้อนขนาดตัวอย่าง ขนาดเอฟเฟกต์ และระดับนัยสำคัญจากการศึกษาของคุณ G*Power จะประเมินพลังของการศึกษาของคุณ

เป็นอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้นักวิจัยสามารถระบุพารามิเตอร์ของการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วย G*Power นักวิจัยสามารถเข้าใจได้ดีขึ้นว่าต้องมีผู้เข้าร่วมจำนวนเท่าใดจึงจะตรวจจับผลกระทบที่พวกเขาสนใจ และสามารถวางแผนตามการวิจัยของตนได้ G*Power เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยนักวิจัยในสาขาสถิติ จิตวิทยา และสังคมศาสตร์อื่นๆ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Related posts:

จะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร เพื่อยืนยันความสอดคล้องของข้อมูลเชิงประจักษ์ของสมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปร...
บทบาทของบทนำในการให้ความเป็นมาและบริบทของปัญหาการวิจัยและการสรุปวัตถุประสงค์และคำถามการวิจัย 
คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลยุทธ์การใช้ข้อเสนอแนะการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบูรณาการผลการวิจัยกับการศึกษาและวรรณกรรมอื่น ๆ...
ประโยชน์ของการใช้แหล่งข้อมูลและมุมมองการวิจัยที่หลากหลายในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
ใส่เลขหน้าในงานวิจัยต้องทำอย่างไร
ตัวอย่างวรรณกรรม หรือทฤษฎีที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับ ภาวะความเครียดสะสมจากการทำงานโดยไม่รู้ต...
จงตั้งสมมติฐานการวิจัย พร้อมสถิติที่ใช้ในสมมติฐานนั้น

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!