คลังเก็บป้ายกำกับ: G*power

วิธีสุ่มตัวอย่างด้วย G*power

ทำวิธีสุ่มตัวอย่างแบบใช้ G*power อย่างไร

G*Power เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้เพื่อกำหนดขนาดตัวอย่างที่จำเป็นสำหรับการทดสอบทางสถิติ ช่วยให้นักวิจัยสามารถระบุกำลังที่ต้องการ ขนาดเอฟเฟ็กต์ และระดับอัลฟ่า จากนั้นจึงคำนวณขนาดตัวอย่างที่ต้องการ

เมื่อใช้ G*Power เพื่อกำหนดขนาดตัวอย่างตามการวิเคราะห์กำลัง สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ระบุคำถามการวิจัย: ระบุคำถามการวิจัยอย่างชัดเจนว่าการศึกษามีเป้าหมายที่จะระบุ รวมถึงสมมติฐานที่เป็นโมฆะและทางเลือกอื่น
 2. กำหนดขนาดเอฟเฟกต์: กำหนดขนาดเอฟเฟกต์ซึ่งเป็นการวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สนใจ การวัดขนาดเอฟเฟกต์ทั่วไป ได้แก่ Cohen’s d, r และ omega squared
 3. เลือกการทดสอบทางสถิติ: เลือกการทดสอบทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับคำถามและข้อมูลการวิจัย เช่น การทดสอบค่า t, ANOVA หรือการทดสอบไคสแควร์
 4. ตั้งค่าพลังงานที่ต้องการ: ตั้งค่าระดับพลังงานที่ต้องการ ซึ่งเป็นความน่าจะเป็นที่จะตรวจพบความแตกต่างที่มีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อมีอยู่ ระดับพลังงานทั่วไปคือ 0.8
 5. ตั้งค่าระดับอัลฟา: ตั้งค่าระดับอัลฟ่า ซึ่งเป็นความน่าจะเป็นของข้อผิดพลาดประเภท I หรือผลบวกลวง ระดับอัลฟ่าทั่วไปคือ 0.05
 6. ป้อนค่าลงในพลัง G: ป้อนค่าสำหรับคำถามการวิจัย ขนาดเอฟเฟกต์ การทดสอบทางสถิติ ระดับพลัง และระดับอัลฟ่าลงในพลัง G
 7. ตีความผลลัพธ์: ตีความผลลัพธ์จาก G*Power ซึ่งจะระบุขนาดตัวอย่างที่จำเป็นสำหรับพารามิเตอร์ที่ระบุ
 8. ตรวจสอบสมมติฐาน: ตรวจสอบสมมติฐานของการทดสอบทางสถิติและขนาดตัวอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าขนาดตัวอย่างเหมาะสมกับคำถามและข้อมูลการวิจัย

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า G*Power เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในหลายๆ เครื่องมือในการประมาณขนาดตัวอย่าง และไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดเสมอไป สิ่งสำคัญที่ควรทราบด้วยว่า G*Power ไม่ได้ใช้แทนการออกแบบการวิจัยและการวิเคราะห์พลังงานอย่างรอบคอบ และควรใช้ร่วมกับความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง และความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับสถิติและวิธีการวิจัย

โดยสรุป G*Power เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้เพื่อกำหนดขนาดตัวอย่างที่จำเป็นสำหรับการทดสอบทางสถิติ ช่วยให้นักวิจัยสามารถระบุกำลังที่ต้องการ ขนาดเอฟเฟ็กต์ และระดับอัลฟ่า จากนั้นจึงคำนวณขนาดตัวอย่างที่ต้องการ โดยทำตามขั้นตอนการกำหนดคำถามวิจัย กำหนดขนาดผล เลือกการทดสอบทางสถิติที่เหมาะสม ตั้งค่ากำลังและระดับอัลฟ่าที่ต้องการ ใส่ค่าลงใน G*Power แปลผลและตรวจสอบสมมติฐาน นักวิจัยสามารถใช้ G*Power ในการประมาณค่าได้ ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือควรใช้ G*Power ร่วมกับความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องและความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับสถิติและวิธีการวิจัย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

G*power

G*power คืออะไร มีวิธีใช้อย่างไร

G*Power เป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์กำลังทางสถิติที่ใช้ในการกำหนดขนาดตัวอย่างที่จำเป็นสำหรับการศึกษาเพื่อให้ได้ค่ากำลังทางสถิติในระดับที่ต้องการ ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้สำหรับการทดสอบทางสถิติที่หลากหลาย เช่น การทดสอบค่า t, ANOVA, การทดสอบไคสแควร์ และอื่นๆ การวิเคราะห์กำลังมีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้นักวิจัยกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมที่จำเป็นในการศึกษาของตน เพื่อให้มีกำลังทางสถิติเพียงพอที่จะตรวจหาผลกระทบที่พวกเขาสนใจ ด้วย G*Power นักวิจัยสามารถประเมินกำลังของการทดสอบสำหรับตัวอย่างที่กำหนด ขนาดหรือกำหนดขนาดตัวอย่างที่จำเป็นเพื่อให้ได้ระดับพลังงานที่ต้องการ

วิธีใช้ G*Power:

 1. ก่อนอื่นให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. เปิด G*Power และเลือกการทดสอบทางสถิติที่คุณต้องการใช้
 3. ในตัวเลือกอินพุตทดสอบ ให้ระบุระดับความสำคัญ กำลังที่ต้องการ และขนาดเอฟเฟกต์ที่คุณคาดว่าจะพบ
 4. จากนั้นระบุจำนวนกลุ่มในการศึกษาของคุณและการกระจายของข้อมูล (ปกติ, t, F ฯลฯ)
 5. คลิกที่ปุ่ม “คำนวณ” แล้ว G*Power จะคำนวณขนาดตัวอย่างที่จำเป็นเพื่อให้ได้ระดับพลังงานที่ต้องการ
 6. คุณยังสามารถใช้ G*Power เพื่อทำการวิเคราะห์พลังงานหลังการเฉพาะกิจได้ โดยป้อนขนาดตัวอย่าง ขนาดเอฟเฟกต์ และระดับนัยสำคัญจากการศึกษาของคุณ G*Power จะประเมินพลังของการศึกษาของคุณ

เป็นอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้นักวิจัยสามารถระบุพารามิเตอร์ของการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วย G*Power นักวิจัยสามารถเข้าใจได้ดีขึ้นว่าต้องมีผู้เข้าร่วมจำนวนเท่าใดจึงจะตรวจจับผลกระทบที่พวกเขาสนใจ และสามารถวางแผนตามการวิจัยของตนได้ G*Power เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยนักวิจัยในสาขาสถิติ จิตวิทยา และสังคมศาสตร์อื่นๆ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

โปรแกรม G*Power

G*Power ใช้คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างไร

คุณสามารถใช้โปรแกรม G*Power เพื่อคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จำเป็นสำหรับการศึกษาเพื่อให้ได้ค่ากำลังทางสถิติในระดับที่ต้องการ กระบวนการเกี่ยวข้องกับการระบุพารามิเตอร์บางอย่าง เช่น ขนาดผลกระทบ ระดับนัยสำคัญ และกำลังที่ต้องการ จากนั้นจึงใช้พารามิเตอร์เหล่านี้เพื่อประเมินขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จำเป็นสำหรับการศึกษา

การใช้ G*Power เพื่อคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง:

 1. เปิด G*Power และเลือกการทดสอบทางสถิติที่คุณต้องการใช้
 2. ในตัวเลือกอินพุตทดสอบ ให้ระบุระดับความสำคัญ (ระดับอัลฟ่า) พลังงานที่ต้องการ และขนาดเอฟเฟกต์ที่คุณคาดว่าจะพบ ขนาดผลกระทบคือการวัดขนาดของความสัมพันธ์ที่คุณคาดว่าจะพบระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยทั่วไปจะวัดโดย Cohen’s d
 3. จากนั้นระบุจำนวนกลุ่มในการศึกษาของคุณ และการแจกแจงของข้อมูล (ปกติ, t, F ฯลฯ)
 4. คลิกที่ปุ่ม “คำนวณ” แล้ว G*Power จะคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จำเป็นเพื่อให้ได้ระดับพลังงานที่ต้องการ โดยอิงตามพารามิเตอร์ที่คุณระบุ

โปรดทราบว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างที่คำนวณโดย G*Power นั้นขึ้นอยู่กับสมมติฐานบางอย่าง เช่น ขนาดผลกระทบ ระดับนัยสำคัญ และกำลังที่คุณระบุ สมมติฐานเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการศึกษาเฉพาะของคุณ และสิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาว่าสมมติฐานเหล่านี้อาจส่งผลต่อการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างไร

นอกจากนี้ G*Power ยังให้คุณป้อนค่าต่างๆ สำหรับพารามิเตอร์และดูว่าค่าดังกล่าวส่งผลต่อขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างไร ซึ่งสามารถใช้เปรียบเทียบสถานการณ์ต่างๆ และทำการตัดสินใจโดยมีข้อมูลที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการออกแบบการศึกษาของคุณ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ปัญหาการใช้ G*Power

ปัญหาการใช้โปรแกรม G*Power ที่ผู้ใช้มักพบเจอ

ปัญหาทั่วไปบางประการที่ผู้ใช้อาจพบเมื่อใช้โปรแกรม G*Power ได้แก่:

 1. ความยากในการทำความเข้าใจพารามิเตอร์อินพุตและตัวเลือก: G*Power สามารถวิเคราะห์กำลังทางสถิติได้หลากหลาย และพารามิเตอร์และตัวเลือกอินพุตอาจซับซ้อน ผู้ใช้อาจมีปัญหาในการทำความเข้าใจวิธีระบุพารามิเตอร์สำหรับการวิเคราะห์เฉพาะของตนอย่างเหมาะสม
 2. ความยากในการตีความเอาต์พุต: เอาต์พุตที่สร้างโดย G*Power อาจมีความซับซ้อนและตีความได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับการวิเคราะห์พลังงานทางสถิติ
 3. ความยากในการติดตั้งและความเข้ากันได้: G*Power เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้อาจมีปัญหากับกระบวนการติดตั้งหรือตรวจสอบว่าโปรแกรมเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการของตน
 4. ความล้มเหลวในการระบุประเภทการวิเคราะห์ที่เหมาะสม: G*Power สามารถทำการวิเคราะห์เชิงสถิติได้หลายประเภท และผู้ใช้อาจมีปัญหาในการระบุประเภทการวิเคราะห์ที่เหมาะสมสำหรับคำถามการวิจัยเฉพาะของตน
 5. ความยากลำบากกับข้อมูลอินพุต: ต้องระบุข้อมูลอินพุตสำหรับการวิเคราะห์พลังงานอย่างถูกต้องเพื่อให้ผลลัพธ์ถูกต้อง ผู้ใช้บางคนอาจมีปัญหาในการจัดรูปแบบหรือป้อนข้อมูลลงในโปรแกรมอย่างถูกต้อง
 6. ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ไม่ชัดเจน: G*Power อาจแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เข้าใจและแก้ไขปัญหาได้ยาก
 7. ความสามารถในการปรับแต่งที่จำกัด: แม้ว่า G*Power มีตัวเลือกมากมาย ผู้ใช้บางรายอาจต้องการวิเคราะห์พลังงานด้วยวิธีเฉพาะที่ G*Power ไม่รองรับ

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า G*Power เป็นโปรแกรมที่ทรงพลังและยืดหยุ่น แต่ก็มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ค่อนข้างสูง ผู้ใช้อาจได้รับประโยชน์จากการดูเอกสารประกอบและแบบฝึกหัด ตลอดจนปรึกษากับนักสถิติที่มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พลังงาน หากพบปัญหาใดๆ กับโปรแกรม

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)