ป้ายกำกับ: G*power

G*Power เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้เพื่อกำหนดขนาดตัวอย่างที่จำเป็นสำหรับการทดสอบทางสถิติ ช่วยให้นักวิจัยสามารถระบุกำลังที่ต้องการ ขนาดเอฟเฟ็กต์ แ

G*Power เป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์กำลังทางสถิติที่ใช้ในการกำหนดขนาดตัวอย่างที่จำเป็นสำหรับการศึกษาเพื่อให้ได้ค่ากำลังทางสถิติในระดับที่ต้องการ ซอฟต์แวร์นี

คุณสามารถใช้โปรแกรม G*Power เพื่อคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จำเป็นสำหรับการศึกษาเพื่อให้ได้ค่ากำลังทางสถิติในระดับที่ต้องการ กระบวนการเกี่ยวข้องกับการระ

ปัญหาทั่วไปบางประการที่ผู้ใช้อาจพบเมื่อใช้โปรแกรม G*Power ได้แก่: สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า G*Power เป็นโปรแกรมที่ทรงพลังและยืดหยุ่น แต่ก็มีเส้นโค้งการเ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!