เลือกบริการรับทำวิจัยอย่างไรให้ปลอดไม่โดนหลอก

การทำวิจัยเป็นงานที่ยากและใช้เวลานาน หลายคนจึงเลือกใช้บริการรับทำวิจัยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ แต่การเลือกบริษัทรับทำวิจัยที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย บทความนี้จึงขอนำเสนอ 5 เทคนิคเด็ดในการเลือกบริการรับทำวิจัยให้ปลอดไม่โดนหลอก ดังนี้

1. ตรวจสอบข้อมูลบริษัท:

 • ค้นหาข้อมูลบริษัทจากเว็บไซต์ รีวิว หรือแหล่งข้อมูลออนไลน์อื่นๆ
 • ตรวจสอบทะเบียนการค้า ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และข้อมูลติดต่อของบริษัท
 • มองหาผลงานที่ผ่านมาของบริษัท ว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่

2. เปรียบเทียบราคาและบริการ:

 • ขอใบเสนอราคาจากบริษัทหลายแห่งเพื่อเปรียบเทียบ
 • เปรียบเทียบรายละเอียดของบริการ ระยะเวลาทำงาน และเงื่อนไขต่างๆ
 • ระวังบริษัทที่เสนอราคาถูกเกินจริง เพราะอาจเป็นการหลอกลวง

3. พูดคุยกับทีมงาน:

 • พูดคุยกับทีมงานของบริษัทเพื่อประเมินความรู้ความสามารถและประสบการณ์
 • อธิบายรายละเอียดงานวิจัยให้ชัดเจน และสอบถามวิธีการทำงานของทีมงาน
 • สังเกตว่าทีมงานมีความเข้าใจงานวิจัยของคุณหรือไม่

4. ตรวจสอบผลงานระหว่างทาง:

 • ขอรับผลงานระหว่างทางเพื่อตรวจสอบความคืบหน้า
 • แจ้งแก้ไขหากพบข้อผิดพลาด หรือต้องการปรับเปลี่ยนงาน
 • สื่อสารกับทีมงานอย่างสม่ำเสมอ

5. ตรวจสอบผลงานก่อนรับมอบ:

 • ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของงานวิจัย
 • ตรวจสอบว่างานวิจัยตรงตามความต้องการของคุณหรือไม่
 • ขอแก้ไขเพิ่มเติมหากยังไม่ตรงตามความต้องการ