ป้ายกำกับ: การประเมินแหล่งที่มา

การอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสมเป็นองค์ประกอบสำคัญของการทบทวนวรรณกรรม เนื่องจากใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่สำคัญหลายประการ ประการแรก การอ้างอิงแหล่งข้อมู

การขโมยความคิดคือการใช้คำพูดหรือความคิดของคนอื่นราวกับว่าเป็นของคุณเองโดยปราศจากการระบุแหล่งที่มาที่เหมาะสม ในการทบทวนวรรณกรรม สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือกา

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!