คลังเก็บป้ายกำกับ: การปรับตัวของบริษัทออนไลน์

ตัวอย่างวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการเป็นการปรับตัวขอบริษัทออนไลน์

ตัวอย่างวรรณกรรม หรือทฤษฎีที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับ การเป็นการปรับตัวของบริษัทออนไลน์ที่มีการแข่งขันสูงมาก

มีหลายทฤษฎีและตัวอย่างวรรณกรรมที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของผู้ให้บริการออนไลน์ที่มีการแข่งขันสูง:

  1. ทฤษฎีการมองตามทรัพยากรเสนอแนะว่าทรัพยากรและความสามารถของบริษัทเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขัน ในบริบทของการให้บริการออนไลน์ ทฤษฎีนี้เสนอว่าการมีทรัพยากรและความสามารถที่เหมาะสม เช่น โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ พนักงานที่มีความสามารถ และแบรนด์ที่มีชื่อเสียง สามารถทำให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน
  2. แบบจำลอง Five Forces ของ Porter ชี้ให้เห็นว่าการแข่งขันในอุตสาหกรรมได้รับอิทธิพลจากการคุกคามของผู้เข้ามาใหม่ อำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์และลูกค้า การคุกคามของผลิตภัณฑ์หรือบริการทดแทน และความรุนแรงของการแข่งขันที่แข่งขันกัน ในบริบทของการให้บริการออนไลน์ แบบจำลองนี้ชี้ให้เห็นว่าบริษัทต้องตระหนักถึงแรงผลักดันเหล่านี้และพัฒนากลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบด้านลบ
  3. หนังสือ “The Innovator’s Dilemma” โดย Clayton Christensen บรรยายว่าบริษัทที่จัดตั้งขึ้นแล้วสามารถถูกขัดขวางโดยคู่แข่งรายใหม่ที่มีนวัตกรรมได้อย่างไร ในบริบทของการให้บริการออนไลน์ หนังสือเล่มนี้แนะนำว่าบริษัทที่จัดตั้งขึ้นจะต้องตระหนักถึงศักยภาพของการหยุดชะงัก และดำเนินการเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และก้าวนำหน้าคู่แข่ง
  4. หนังสือ “การเริ่มต้นแบบลีน: ผู้ประกอบการในปัจจุบันใช้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างมากได้อย่างไร” โดย Eric Ries นำเสนอวิธีการในการสร้างและปรับขนาดผู้ให้บริการออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ หนังสือเล่มนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทดลองอย่างรวดเร็วและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
  5. หนังสือ “Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrlevant” โดย W. Chan Kim และ Renée Mauborgne เสนอแนะว่าบริษัทต่าง ๆ สามารถบรรลุความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยการสร้างพื้นที่ตลาดใหม่ ๆ ที่ไม่มีใครโต้แย้ง แทนที่จะแข่งขันในพื้นที่ที่มีอยู่ซึ่งแออัด ตลาด ในบริบทของการให้บริการออนไลน์ หนังสือเล่มนี้แนะนำว่า บริษัทต่างๆ ควรมุ่งเน้นที่การสร้างบริการที่มีเอกลักษณ์และแตกต่างซึ่งยังไม่มีให้บริการโดยคู่แข่ง

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าทฤษฎีและตัวอย่างเหล่านี้ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด และเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพื่อให้เข้าใจว่าจะปรับตัวอย่างไรกับผู้ให้บริการออนไลน์ที่มีการแข่งขันสูง นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าประสิทธิภาพของทฤษฎีและตัวอย่างเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบท อุตสาหกรรม และองค์กร

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)