ป้ายกำกับ: การวิเคราะห์งบประมาณ

ทฤษฎีการจัดการงบประมาณหมายถึงแนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการใช้งบประมาณในองค์กร การจัดการงบประมาณเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดสรรทร

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!