ป้ายกำกับ: การเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์

การเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของ Directory of Open Access Journals (DOAJ) ค่อนข้างง่ายและสามารถทำได้โดยไปที่เว็บไซต์ DOAJ ที่www.doaj.org DOAJ เป็นไดเร็ก

การเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของ Scopus นั้นค่อนข้างง่ายและมีหลายวิธีในการเข้าถึง วิธีที่พบบ่อยที่สุดคือการใช้เว็บไซต์ Scopus ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยไปที

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!