คลังเก็บป้ายกำกับ: Directory of Open Access Journals

การสืบค้นฐานข้อมูล Open Access เพื่อการทำผลงานทางวิชาการ

การสืบค้นฐานข้อมูล Open Access เป็นวิธีการค้นหางานวิชาการที่มีให้ฟรีทางออนไลน์ โดยทั่วไปจะค้นหาผ่านคลังข้อมูลแบบเปิดหรือวารสาร ตัวอย่างของฐานข้อมูลแบบเปิดที่สามารถใช้ค้นหางานวิชาการ ได้แก่

  1. JSTOR: ห้องสมุดดิจิทัลที่ให้การเข้าถึงวารสารวิชาการ หนังสือ และแหล่งข้อมูลหลักหลายพันรายการ
  2. ไดเร็กทอรีของ Open Access Journals (DOAJ): ไดเร็กทอรีออนไลน์ที่ชุมชนดูแลจัดการ ซึ่งจัดทำดัชนีและให้การเข้าถึงวารสารคุณภาพสูง การเข้าถึงแบบเปิด และการตรวจสอบโดยเพื่อน
  3. PubMed Central: คลังข้อมูลดิจิทัลฟรีสำหรับวารสารชีวการแพทย์และชีววิทยาศาสตร์ที่หอสมุดแห่งชาติด้านการแพทย์ของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ
  4. Google Scholar: เครื่องมือค้นหาที่จัดทำดัชนีวรรณกรรมทางวิชาการจากแหล่งต่างๆ รวมถึงบทความ วิทยานิพนธ์ หนังสือ และเอกสารการประชุม
  5. OpenDOAR: ไดเร็กทอรีของที่เก็บแบบเปิดที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหางานวิจัยแบบเปิดตามหัวเรื่อง ประเทศ หรือประเภทของที่เก็บ
  6. CORE: บริการฟรีที่ให้การเข้าถึงเอกสารการวิจัยแบบเปิดหลายล้านฉบับจากคลังข้อมูลและวารสารทั่วโลก
  7. BASE: เครื่องมือค้นหาที่อนุญาตให้เข้าถึงเอกสารมากกว่า 120 ล้านฉบับจากแหล่งข้อมูลมากกว่า 5,000 แห่ง
  8. ห้องสมุด OAPEN: ห้องสมุดสำหรับหนังสือวิชาการแบบเปิด ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการสืบค้นฐานข้อมูล Open Access บางฐานข้อมูลไม่ได้มีครอบคลุมทุุกสาขาวิชา และคุณภาพของงานวิชาการก็อาจแตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ การค้นหางานวิชาการผ่านการสืบค้นฐานข้อมูล Open Access นั้นไม่ได้ครอบคลุมเสมอไป และวิธีการอื่นๆ ด้วย เช่น การค้นหางานวิชาการผ่านฐานข้อมูลของห้องสมุดหรือเว็บไซต์ของวารสารวิชาการโดยตรงอาจจำเป็นในการค้นหาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

การเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ DOAJ

การเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ Directory of Open Access Journals (DOAJ) ทำอย่างไร

การเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของ Directory of Open Access Journals (DOAJ) ค่อนข้างง่ายและสามารถทำได้โดยไปที่เว็บไซต์ DOAJ ที่www.doaj.org

DOAJ เป็นไดเร็กทอรีออนไลน์ที่ดูแลจัดการโดยชุมชน ซึ่งจัดทำดัชนีและให้การเข้าถึงวารสารคุณภาพสูง แบบเปิด และผ่านการตรวจสอบโดยเพื่อน ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

เมื่ออยู่ในเว็บไซต์แล้ว คุณสามารถเรียกดูวารสารตามสาขาวิชา หรือใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาวารสารที่ต้องการ แถบค้นหาช่วยให้คุณค้นหาวารสารตามคำสำคัญ ISSN สำนักพิมพ์ ประเทศ และภาษา

คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกการค้นหาขั้นสูงเพื่อปรับแต่งผลการค้นหาของคุณ ตัวเลือกนี้ทำให้คุณสามารถค้นหาวารสารตามชื่อเรื่อง สำนักพิมพ์ ประเทศ ภาษา หัวเรื่อง และอื่นๆ

เมื่อคุณพบวารสารที่คุณสนใจ คุณสามารถเข้าสู่หน้าแรกของวารสารได้โดยคลิกที่ชื่อเรื่อง ที่นี่ คุณสามารถอ่านจุดมุ่งหมายและขอบเขตของวารสาร เรียกดูสารบัญ และเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดของบทความ

โปรดทราบว่าไม่ใช่วารสารทั้งหมดที่จัดทำดัชนีใน DOAJ จะเป็นแบบเปิด และบางวารสารอาจต้องสมัครสมาชิกหรือชำระเงินเพื่อเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดของบทความ อย่างไรก็ตาม วารสารส่วนใหญ่เป็นแบบเปิดและสามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระ

โดยสรุป การเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของ Directory of Open Access Journals (DOAJ) นั้นค่อนข้างง่ายและสามารถทำได้โดยไปที่เว็บไซต์ของ DOAJ บริการวิจัยของเราสามารถช่วยเหลือคุณในการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของ DOAJ นำทาง ช่วยคุณระบุวารสารที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวารสาร และช่วยในการอ่านบทความฉบับเต็ม นอกจากนี้ เรายังสามารถช่วยคุณระบุรูปแบบและแนวโน้มในข้อมูล และหาข้อสรุปเกี่ยวกับคำถามการวิจัย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)