ป้ายกำกับ: การเปรียบเทียบที่เหมาะสม

1. การวิจัยเชิงเปรียบเทียบเป็นวิธีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบปรากฏการณ์ตั้งแต่สองปรากฏการณ์ขึ้นไป โดยทั่วไปเพื่อให้เข้าใจความเหมือนและความแ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!