ป้ายกำกับ: การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

ในยุคดิจิทัล ห้องสมุดต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและวิธีการเข้าถึงและใช้ข้อมูล บทบาทของห้องสมุดได้พัฒนาไปโดยไม่เพียงแต่ให้การเข้าถึ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!