คลังเก็บป้ายกำกับ: การใช้งาน Turnitin

ข้อเสนอแนะระบบ Turnitin

ข้อเสนอแนะในการใช้งานระบบ Turnitin

Turnitin เป็นเครื่องมือตรวจจับการคัดลอกผลงานที่ใช้กันแพร่หลาย ซึ่งช่วยให้นักการศึกษาและนักวิจัยมั่นใจได้ว่างานเขียนจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แน่ใจว่าใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำบางประการ

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำบางประการสำหรับการใช้ระบบ Turnitin:

 1. เข้าใจแนวคิดของการลอกเลียนแบบ: สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจแนวคิดของการลอกเลียนแบบและวิธีหลีกเลี่ยง ซึ่งรวมถึงการเข้าใจความแตกต่างระหว่างการถอดความ การสรุป และการอ้างอิง และการใช้การอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสม
 2. ใช้การอ้างอิงและการอ้างอิงที่เหมาะสม: การอ้างอิงและอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างเหมาะสมในงานวิจัยเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดวิธีหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปแบบการอ้างอิงที่ใช้นั้นสอดคล้องกันตลอดทั้งงานและมีการอ้างถึงแหล่งข้อมูลทั้งหมดอย่างเหมาะสม
 3. ถอดความและสรุป: แทนที่จะคัดลอกข้อความจากแหล่งที่มาโดยตรง ให้ถอดความหรือสรุปข้อมูลด้วยคำพูดของคุณเอง สิ่งนี้จะไม่เพียงช่วยลดคะแนนความคล้ายคลึงกันเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของเนื้อหาอีกด้วย
 4. ตรวจสอบคะแนนความคล้ายคลึง: หลังจากส่งงานวิจัยแล้ว ให้ตรวจสอบคะแนนความคล้ายคลึงและตรวจทานการจับคู่ที่ไฮไลต์ หากมีการจับคู่ใดที่ไม่ได้อ้างอิงอย่างถูกต้อง ให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นและส่งงานอีกครั้ง
 5. ทำความเข้าใจข้อจำกัดของระบบ: โปรดทราบว่า Turnitin ไม่ได้สมบูรณ์แบบ และอาจตั้งค่าสถานะข้อความว่าลอกเลียนแบบแม้ว่าจะมีการอ้างอิงและอ้างอิงอย่างเหมาะสม หรืออาจไม่ตั้งค่าสถานะข้อความว่าลอกเลียนแบบแม้ว่าจะไม่ได้อ้างอิงและอ้างอิงอย่างถูกต้องก็ตาม
 6. ใช้เครื่องมือตรวจจับการลอกเลียนแบบหลายชิ้น: การใช้เครื่องมือตรวจจับการลอกเลียนแบบหลายชิ้นสามารถช่วยลดโอกาสเกิดผลบวกปลอม และเพิ่มโอกาสในการตรวจจับการลอกเลียนแบบ
 7. ปรึกษากับหัวหน้างานหรือผู้สอน: หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆ ขอแนะนำให้ปรึกษากับหัวหน้างานหรือผู้สอน พวกเขาสามารถให้คำแนะนำและการสนับสนุนเพื่อช่วยคุณแก้ไขงานและลดคะแนนความคล้ายคลึงกัน
 8. ให้ความรู้แก่ตัวคุณเอง: ใช้เวลาในการให้ความรู้เกี่ยวกับการลอกเลียนแบบและวิธีหลีกเลี่ยง สามารถทำได้โดยการอ่านแนวทางและแบบฝึกหัดที่จัดโดยสถาบันการศึกษา เข้าร่วมเวิร์กช็อป และขอคำแนะนำจากหัวหน้างานหรืออาจารย์ผู้สอน

สรุปได้ว่า Turnitin เป็นเครื่องมือตรวจจับการคัดลอกผลงานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งช่วยให้นักการศึกษาและนักวิจัยมั่นใจได้ว่าต้นฉบับของงานเขียน เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจแนวคิดของการลอกเลียนแบบ ใช้การอ้างอิงและอ้างอิงที่เหมาะสม ถอดความและสรุป ตรวจสอบ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

Turnitin ไม่เกิน 1%

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ปรับ Turnitin ให้ไม่เกิน 1% แต่ทำไม่ได้ต้องทำอย่างไร

หากอาจารย์ขอให้คุณปรับงานวิจัยของคุณให้มีคะแนนความคล้ายคลึงกันของ Turnitin ไม่เกิน 1% และคุณไม่สามารถทำได้ มีบางขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาได้

นี่คือคำแนะนำบางประการ:

 1. ตรวจสอบข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะ: ตรวจสอบข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะและระบุแหล่งที่มาของเนื้อหาที่ซ้ำกัน ซึ่งสามารถทำได้โดยการตรวจสอบข้อความที่เน้นสีและต้นฉบับที่ Turnitin ให้มา
 2. ให้การอ้างอิงที่เหมาะสม: หากเนื้อหาที่ซ้ำกันมาจากแหล่งภายนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง ซึ่งทำได้โดยการให้การอ้างอิงในข้อความและรวมถึงการอ้างอิงในบรรณานุกรมหรืองานที่อ้างถึง
 3. ถอดความหรือสรุป: แทนที่จะคัดลอกข้อความจากแหล่งที่มาโดยตรง ให้ถอดความหรือสรุปข้อมูลด้วยคำพูดของคุณเอง สิ่งนี้จะไม่เพียงช่วยลดคะแนนความคล้ายคลึงกันเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของเนื้อหาอีกด้วย
 4. ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้างาน: หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาหรือมีข้อสงสัยใดๆ ขอแนะนำให้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้างาน พวกเขาสามารถให้คำแนะนำและการสนับสนุนเพื่อช่วยคุณแก้ไขงานและลดคะแนนความคล้ายคลึงกัน
 5. อธิบายสถานการณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาฟัง: หากคุณทำตามขั้นตอนทั้งหมดข้างต้นแล้วและยังไม่สามารถบรรลุคะแนนความคล้ายคลึงกัน 1% ได้ สิ่งสำคัญคือต้องอธิบายสถานการณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาฟัง พวกเขาอาจสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมหรืออาจยกเว้นตามสถานการณ์

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการได้คะแนนความคล้ายคลึงกัน 1% หรือต่ำกว่าอาจเป็นงานที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากงานนั้นขึ้นอยู่กับหัวข้อเฉพาะที่ได้รับการวิจัยอย่างกว้างขวางมาก่อน วลี นิพจน์ และคำศัพท์ทั่วไปบางคำอาจรวมอยู่ในฐานข้อมูลของ Turnitin ซึ่งทำให้ยากที่จะได้คะแนนความคล้ายคลึงกันที่ต่ำเช่นนี้

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าคะแนนความคล้ายคลึงกันของ Turnitin ไม่ควรเป็นเกณฑ์เดียวที่ใช้ในการประเมินความเป็นต้นฉบับของงานวิจัย การพิจารณาขั้นสุดท้ายของการคัดลอกผลงานควรกระทำโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหรือนักวิจัยโดยพิจารณาจากการประเมินผลงานของตนเอง

โดยสรุป หากอาจารย์ขอให้คุณปรับรายงานการวิจัยของคุณให้มีคะแนนความคล้ายคลึงกันของ Turnitin ไม่เกิน 1% และคุณไม่สามารถทำได้ สิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น การตรวจสอบข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะ การอ้างอิง ถอดความหรือสรุปความ ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา และอธิบายสถานการณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาฟัง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการได้คะแนนความคล้ายคลึงกันต่ำเช่นนี้อาจเป็นงานที่ท้าทาย และการพิจารณาขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการลอกเลียนแบบควรทำโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้วิจัยโดยพิจารณาจากการประเมินผลงานของพวกเขาเอง

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)