คลังเก็บป้ายกำกับ: กำหนดตัวแปร

การวิจัยเชิงปริมาณ

บทบาทของการวัดในการวิจัยเชิงปริมาณ

การวัดเป็นสิ่งสำคัญของการวิจัยเชิงปริมาณ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการกำหนดตัวเลขหรือคะแนนให้กับตัวแปรเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การวัดใช้เพื่อดำเนินการกับตัวแปร ซึ่งหมายถึงการกำหนดตัวแปรในลักษณะที่ช่วยให้สามารถวัดค่าได้ มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อพัฒนามาตรการสำหรับการศึกษาเชิงปริมาณ:

1. ความน่าเชื่อถือ: ความน่าเชื่อถือหมายถึงความสอดคล้องของการวัด การวัดที่เชื่อถือได้จะสร้างผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันเมื่อเวลาผ่านไปหรือจากผู้สังเกตการณ์ที่แตกต่างกัน

2. ความถูกต้อง: ความถูกต้องหมายถึงขอบเขตที่การวัดกำลังวัดสิ่งที่ตั้งใจจะวัด การวัดที่ถูกต้องสะท้อนถึงแนวคิดที่ต้องการวัดอย่างถูกต้อง

3. ความไว: ความไวหมายถึงความสามารถของการวัดในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างในตัวแปรที่กำลังวัด การวัดที่ละเอียดอ่อนสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในตัวแปรได้

4. ความแม่นยำ: ความแม่นยำหมายถึงระดับของรายละเอียดในการวัด การวัดที่แม่นยำสามารถให้ข้อมูลโดยละเอียดและเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับตัวแปรที่กำลังวัดได้

5. การปฏิบัติจริง: การปฏิบัติจริงหมายถึงความเป็นไปได้ของการใช้การวัดในการศึกษา มาตรการที่ใช้ได้จริงนั้นใช้งานง่ายและไม่ต้องใช้เวลาหรือทรัพยากรมากมายในการจัดการ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)