คลังเก็บป้ายกำกับ: ข้าราชการ

เป็นข้าราชการจะทำผลงานวิจัยเพื่อเลื่อนตำแหน่งต้องทำอย่างไรบ้าง

ในฐานะข้าราชการ มีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อทำการวิจัยเพื่อเลื่อนตำแหน่ง:

 1. ระบุความต้องการการวิจัย: กำหนดว่าการวิจัยใดที่ต้องทำภายในหน่วยงานหรือแผนกของคุณเพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบาย การให้บริการ หรือความรับผิดชอบด้านอื่นๆ
 2. พัฒนาแผนการวิจัย: พัฒนาแผนการวิจัยที่ระบุคำถามการวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการ และลำดับเวลาสำหรับการวิจัย
 3. รวบรวมข้อมูล: รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การสำรวจ การสัมภาษณ์ หรือการสนทนากลุ่ม
 4. วิเคราะห์ข้อมูล: วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติและซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม เช่น SPSS, R หรือ SAS
 5. สื่อสารสิ่งที่ค้นพบ: สื่อสารสิ่งที่ค้นพบของการวิจัยกับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในรูปแบบของรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือการนำเสนอ
 6. นำผลการวิจัยไปใช้: ใช้ผลการวิจัยเพื่อปรับปรุงนโยบาย บริการ หรือขอบเขตความรับผิดชอบอื่นๆ ภายในหน่วยงานของคุณ
 7. แบ่งปันงานวิจัย: แบ่งปันงานวิจัยของคุณกับองค์กรและบุคคลอื่นๆ สิ่งนี้สามารถช่วยคุณสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรและบุคคลอื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอาชีพของคุณ
 8. รับคำติชม: รับคำติชมจากหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ และใช้เพื่อปรับปรุงการวิจัยและการวิจัยในอนาคตของคุณ
 9. ติดตามความคืบหน้าการวิจัยของคุณ: ติดตามความคืบหน้าการวิจัยของคุณ โดยการอัปเดตแผนการวิจัยของคุณ บันทึกกิจกรรมการวิจัยของคุณ และเก็บบันทึกสิ่งที่คุณค้นพบ
 10. มีส่วนร่วมในองค์กรวิชาชีพ: มีส่วนร่วมในองค์กรวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถรับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการวิจัยและแนวโน้ม และสร้างเครือข่ายกับนักวิจัยคนอื่นๆ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ทำไมข้าราชการต้องทำผลงานวิจัยเพื่อเลื่อนตำแหน่ง

มีเหตุผลหลายประการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจต้องดำเนินการวิจัยโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการส่งเสริม:

 1. การแจ้งการพัฒนานโยบาย: การวิจัยสามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการพัฒนานโยบายและโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ โดยการทำวิจัย เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใจประเด็นที่พวกเขากำลังแก้ไขได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และตัดสินใจอย่างรอบรู้มากขึ้น
 2. การปรับปรุงการให้บริการ: การวิจัยสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐระบุด้านที่สามารถปรับปรุงบริการและทำการเปลี่ยนแปลงที่จะให้บริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
 3. การประเมินประสิทธิผลของนโยบายและโครงการ: การวิจัยสามารถใช้เพื่อประเมินประสิทธิผลของนโยบายและโครงการ ซึ่งสามารถช่วยเจ้าหน้าที่ของรัฐในการระบุด้านที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและทำการปรับเปลี่ยนตามนั้น
 4. ติดตามแนวโน้มล่าสุดและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: การวิจัยสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในสาขาของตน ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้ดีขึ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
 5. การแสดงความเชี่ยวชาญ: โดยการทำวิจัย เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแสดงความเชี่ยวชาญในสาขาของตนได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง
 6. การปรับปรุงความรับผิดชอบและความโปร่งใส: การวิจัยสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรับผิดชอบและโปร่งใสมากขึ้นในกระบวนการตัดสินใจ
 7. ตอบสนองความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลง: การวิจัยสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของสังคม และปรับนโยบายและบริการของพวกเขาให้สอดคล้องกัน
 8. การสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรและบุคคลอื่น: การวิจัยสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอาชีพของพวกเขา

โดยการทำวิจัย เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการสามารถได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขากำลังแก้ไข ตัดสินใจอย่างรอบรู้มากขึ้น และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา สิ่งนี้สามารถเพิ่มโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งและช่วยให้พวกเขารับใช้ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)