คลังเก็บป้ายกำกับ: ความขัดแย้ง

ทฤษฎีความขัดแย้ง

ทฤษฎีความขัดแย้ง

ทฤษฎีความขัดแย้งเป็นมุมมองทางสังคมวิทยาที่มุ่งเน้นไปที่วิธีการที่โครงสร้าง และสถาบันทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจมีส่วนทำให้เกิดความขัดแย้งและความไม่เท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคม ทฤษฎีนี้มีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่าสังคมมีลักษณะเป็นการต่อสู้อย่างต่อเนื่องระหว่างกลุ่มต่างๆ เกี่ยวกับทรัพยากร อำนาจ และสถานะ ตามทฤษฎีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ทางสังคมถูกกำหนดโดยความขัดแย้ง และการแข่งขันมากกว่าความร่วมมือความเห็นพ้องต้องกัน มุมมองนี้ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นผลมาจากความขัดแย้งและการดิ้นรนระหว่างกลุ่มที่มีผลประโยชน์เป็นปฏิปักษ์ แนวคิดหลักประการหนึ่งในทฤษฎีความขัดแย้งคือ สถาบันทางสังคม เช่น เศรษฐกิจ รัฐบาล และระบบการศึกษา ถูกใช้โดยผู้ที่มีอำนาจเพื่อรักษาการครอบงำและการควบคุมเหนือผู้อื่น 

สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความไม่เท่าเทียมและความอยุติธรรม เนื่องจากผู้มีอำนาจสามารถกำหนดรูปแบบสถาบันและนโยบายเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง มากกว่าผลประโยชน์ของสมาชิกทุกคนในสังคมทฤษฎีความขัดแย้งมีอิทธิพลในการพัฒนามุมมองทางสังคมวิทยาอื่นๆ เช่น ทฤษฎีเชิงวิพากษ์และทฤษฎีสตรีนิยม ซึ่งตรวจสอบวิธีการที่อำนาจและความไม่เท่าเทียมกันกำหนดความสัมพันธ์และสถาบันทางสังคม

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)