ป้ายกำกับ: ระบบ DPA

เอกสารที่ใช้โดยทั่วไปในการส่งคำขอไปยังระบบ DPA (Deferral of Progression Assessment) อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันและสถานการณ์เฉพาะของคำขอของผู้วิจั

DPA ย่อมาจาก “Data Protection Act” ซึ่งเป็นกฎหมายที่ควบคุมการจัดการและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระบบ DPA หมายถึงชุดของระเบียบและแนวทางปฏิ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!