ป้ายกำกับ: DPA

DPA ย่อมาจาก “Data Protection Act” ซึ่งเป็นกฎหมายที่ควบคุมการจัดการและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระบบ DPA หมายถึงชุดของระเบียบและแนวทางปฏิ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!