ป้ายกำกับ: ล้าสมัย

หากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่คุณพบล้าสมัย มีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้: สิ่งสำคัญคือต้องระลึกไว้เสมอว่าความรู้และความเข้าใจมีการพัฒนาอยู่เสมอ และ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!