คลังเก็บป้ายกำกับ: วัดการมองเห็น

การประเมินวารสาร JIL

การประเมินวารสาร Journal of Information and Learning

การประเมิน Journal of Information and Learning (JIL) สามารถทำได้ผ่านเมตริกต่างๆ เช่น ปัจจัยกระทบ, การนับจำนวนบทความ และจำนวนการอ้างอิง เหล่านี้มักใช้เพื่อวัดการมองเห็น ผลกระทบ และคุณภาพของวารสาร

  1. ปัจจัยกระทบ: ปัจจัยกระทบคือตัวชี้วัดที่วัดจำนวนการอ้างอิงโดยเฉลี่ยที่ได้รับจากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร คำนวณโดยการหารจำนวนการอ้างอิงที่ได้รับในปีปัจจุบันด้วยจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารในช่วงสองปีที่ผ่านมา
  2. การนับจำนวนบทความ:  เป็นเมตริกที่วัดทั้งผลผลิตและผลกระทบของวารสาร คำนวณโดยการนับจำนวนบทความที่มีการอ้างอิง 
  3. จำนวนการอ้างอิง: จำนวนการอ้างอิงที่ได้รับจากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นตัววัดผลกระทบและการมองเห็น

สิ่งสำคัญคือต้องกล่าวถึงว่าเมตริกเหล่านี้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้ภาพที่สมบูรณ์ของคุณภาพของวารสารได้ ปัจจัยอื่นๆ เช่น ชื่อเสียงของวารสาร คุณสมบัติของคณะบรรณาธิการ และกระบวนการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญเมื่อ การประเมินวารสาร

กล่าวโดยสรุป การประเมิน Journal of Information and Learning (JIL) สามารถทำได้ผ่านเมตริกต่างๆ เช่น ปัจจัยกระทบ, การนับจำนวนบทความ และจำนวนการอ้างอิง เมตริกเหล่านี้มักใช้เพื่อวัดการมองเห็น ผลกระทบ และคุณภาพของวารสาร แต่สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น ชื่อเสียงของวารสาร คุณสมบัติของกองบรรณาธิการ และกระบวนการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเมื่อทำการประเมินวารสาร

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)