ป้ายกำกับ: วิจัยหน้าเดียว การเรียนออนไลน์

เรื่อง: ประสิทธิผลของการเรียนรู้ออนไลน์ คำถามการวิจัย: การเรียนรู้ออนไลน์เปรียบเทียบกับการเรียนรู้แบบตัวต่อตัวแบบดั้งเดิมในแง่ของการมีส่วนร่วมของนักเร

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!