ป้ายกำกับ: Best practice

Best practice คือ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เป็นวิธีการหรือเทคนิคที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ แนวทางป

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!