ป้ายกำกับ: PLC

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านการศึกษา PLC คือทีมนักการศึกษาที่ทำงานร่วมกันเพ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!