ผู้วิจัยมือใหม่หลายท่านส่วนใหญ่แล้ว ไม่ค่อยกล้าถาม หรือพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ด้วยเหตุผลที่ว่า “ก็กลัวว่าอาจารย์จะมองว่าตนเองไม่สนใจศึกษาหาควา

error: Content is protected !!