แนวคิดหลักในบทนำวิทยานิพนธ์

การกำหนดคำศัพท์และแนวคิดหลักในบทนำวิทยานิพนธ์ของคุณ

การกำหนดคำศัพท์และแนวคิดหลักในบทนำวิทยานิพนธ์ของคุณมีความสำคัญ เนื่องจากช่วยให้มั่นใจว่าผู้อ่านมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับภาษาและคำศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างรากฐานสำหรับการศึกษาของคุณและกำหนดขั้นตอนสำหรับงานที่เหลือของคุณ มีข้อควรพิจารณาที่สำคัญบางประการที่ควรคำนึงถึงเมื่อกำหนดคำศัพท์และแนวคิดในบทนำของคุณ:

1. เลือก: ไม่จำเป็นต้องกำหนดคำศัพท์หรือแนวคิดทุกคำในบทนำของคุณ มุ่งเน้นไปที่การกำหนดสิ่งที่จำเป็นต่อการศึกษาของคุณและที่ผู้อ่านของคุณอาจไม่คุ้นเคย

2. กำหนดคำศัพท์และแนวคิดอย่างชัดเจนและรัดกุม: ใช้ภาษาที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาเพื่อกำหนดคำศัพท์และแนวคิดของคุณ และหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์แสงหรือภาษาทางเทคนิคที่อาจทำให้ผู้อ่านสับสน

3. ใช้ตัวอย่างเพื่อแสดงคำจำกัดความของคุณ: ตัวอย่างสามารถช่วยอธิบายและอธิบายคำจำกัดความของคุณ และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับแนวคิดที่เป็นนามธรรมหรือซับซ้อนมากขึ้น

4. ให้บริบทสำหรับคำจำกัดความของคุณ: อธิบายว่าเหตุใดข้อกำหนดและแนวคิดที่คุณกำหนดจึงมีความสำคัญต่อการศึกษาของคุณ และเกี่ยวข้องกับคำถามหรือปัญหาการวิจัยของคุณอย่างไร

โดยรวมแล้ว การกำหนดคำศัพท์และแนวคิดหลักในบทนำวิทยานิพนธ์ของคุณเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่าผู้อ่านของคุณมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับงานวิจัยของคุณและความสำคัญของงานวิจัยของคุณ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)