การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI แบบ fast track

ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงไทย (TCI) เป็นฐานข้อมูลของวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยซึ่งดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ฐานข้อมูล TCI มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการมองเห็นและผลกระทบของวารสารไทย และเพื่อส่งเสริมการสื่อสารทางวิชาการภายในประเทศ

ในการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล TCI อย่างรวดเร็ว วารสารควรเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการ TCI เช่น การมีกองบรรณาธิการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การใช้กระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อนที่เข้มงวด และรักษาบันทึกที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ต่อไปนี้คือขั้นตอนบางอย่างที่วารสารสามารถดำเนินการเพื่อติดตามการรวมวารสารในฐานข้อมูล TCI ได้อย่างรวดเร็ว:

  1. ตรวจสอบเกณฑ์และมาตรฐานสำหรับการรวมเข้าในฐานข้อมูล TCI: ก่อนสมัคร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวารสารของคุณตรงตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการ TCI ได้ที่เว็บไซต์ วช.
  2. รวบรวมเอกสารที่จำเป็น: คณะกรรมการ TCI ต้องการเอกสารบางอย่างเพื่อประเมินวารสารของคุณเพื่อรวมไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งรวมถึงคณะบรรณาธิการของวารสาร กระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. ส่งใบสมัครที่ครบถ้วนและถูกต้อง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบสมัครของคุณสมบูรณ์และถูกต้อง และให้ข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดที่คณะกรรมการ TCI กำหนด
  4. ติดตามผลกับคณะกรรมการ TCI: ติดตามผลกับคณะกรรมการ TCI หลังจากส่งใบสมัครของคุณสามารถช่วยให้แน่ใจว่าใบสมัครของคุณกำลังได้รับการดำเนินการและไม่มีปัญหาที่ต้องแก้ไข
  5. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการฝึกอบรม TCI: คณะกรรมการ TCI นำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมที่สามารถช่วยปรับปรุงมาตรฐานของวารสารและเพิ่มโอกาสในการถูกรวมไว้ในฐานข้อมูล

โดยสรุป เพื่อการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ได้อย่างรวดเร็ว วารสารควรเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการ TCI ทบทวนเกณฑ์และมาตรฐานเพื่อบรรจุในฐานข้อมูล TCI รวบรวมเอกสารที่จำเป็น ส่งใบสมัครที่ครบถ้วนและถูกต้อง ปฏิบัติตาม กับคณะกรรมการ TCI และเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการฝึกอบรม TCI

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)