การปริทัศน์หนังสือ คือ

การปริทัศน์หนังสือ คืออะไร

การปริทัศน์หนังสือเป็นการสรุปใจความสำคัญของหนังสือ เป็นการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษรของหนังสือที่นำเสนอ โดยการเนื้อหาสรุปและการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของหนังสือ

การปริทัศน์หนังสือสามารถเขียนโดยนักวิจารณ์หนังสือมืออาชีพหรือโดยผู้อ่านทั่วไป สามารถเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร เว็บไซต์ออนไลน์หรือบล็อก อาจมีความยาวหรือสั้น ๆ และมักจะเขียนด้วยน้ำเสียงส่วนตัวและไม่เป็นทางการ

การปริทัศน์หนังสือทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้:

  • สรุปโดยย่อของแนวคิดหลักและเนื้อเรื่องของหนังสือ
  • การประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของหนังสือ รวมถึงการประเมินรูปแบบการเขียนของผู้เขียน ตัวละคร และธีมโดยรวมของหนังสือ
  • การสะท้อนประสิทธิภาพของหนังสือ รวมถึงผู้เขียนบรรลุเป้าหมายหรือไม่ และการเปรียบเทียบหนังสือกับงานที่คล้ายกันอย่างไร
  • การประเมินกลุ่มเป้าหมายของหนังสือ และคำแนะนำว่าผู้อ่านควรอ่านหนังสือหรือไม่

การปริทัศน์หนังสือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้อ่านในการตัดสินใจว่าจะอ่านหนังสือหรือไม่ และช่วยให้ผู้เขียนได้รับคำติชมเกี่ยวกับผลงานของพวกเขา

ควรสังเกตว่า การปริทัศน์หนังสือ คือ การทบทวนหนังสือและการทบทวนวรรณกรรมจะมีความคล้ายคลึงกันบางประการ แต่การทบทวนวรรณกรรมเป็นประเภทการทบทวนที่เป็นทางการและเป็นวิชาการมากกว่า แต่เป็นการวิเคราะห์และสรุปวรรณกรรมที่มีอยู่ในหัวข้อเฉพาะ โดยปกติจะยาวกว่าและมากกว่า กว้างขวางและไม่ได้ให้ความเห็นส่วนตัวเป็นเพียงการสรุปความรู้ที่มีอยู่

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)