ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล TDC (ThaiLIS Digital Collection)

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล TDC (ThaiLIS Digital Collection) อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของฐานข้อมูล TDC อย่างไรก็ตาม นี่คือโครงร่างทั่วไปของกระบวนการ:

  1. เตรียมข้อมูลของคุณ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณอยู่ในรูปแบบที่เข้ากันได้กับฐานข้อมูล TDC และมีการติดป้ายกำกับและจัดระเบียบอย่างถูกต้อง
  2. สร้างบัญชี: สร้างบัญชีบนเว็บไซต์ฐานข้อมูล TDC ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงแบบฟอร์มการส่งและอัปโหลดข้อมูลของคุณได้
  3. กรอกแบบฟอร์มส่งผลงาน: กรอกแบบฟอร์มส่งโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ เช่น ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง คำสำคัญ บทคัดย่อ และวันที่ตีพิมพ์
  4. อัปโหลดข้อมูลของคุณ: อัปโหลดข้อมูลของคุณไปยังฐานข้อมูล TDC โดยทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มการส่ง
  5. ตรวจสอบและอนุมัติ: ตรวจสอบสิ่งที่คุณส่งมาและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นก่อนที่จะอนุมัติ
  6. รอกระบวนการตรวจสอบ: รอให้เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล TDC ตรวจสอบการส่งของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามแนวทางของฐานข้อมูล
  7. การแจ้งเตือนการอนุมัติหรือการปฏิเสธ: เมื่อกระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการตอบรับหรือปฏิเสธการส่งของคุณ หากได้รับการยอมรับ ข้อมูลของคุณจะอยู่ในฐานข้อมูล TDC เพื่อให้ผู้อื่นเข้าถึงได้

โปรดทราบว่าฐานข้อมูล TDC อาจมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับรูปแบบ ขนาด และการจัดระเบียบของข้อมูล ดังนั้น ทางที่ดีควรศึกษาหลักเกณฑ์ของฐานข้อมูลก่อนที่จะอัปโหลดข้อมูลของคุณ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)