ความสำคัญของการจัดการทบทวนวรรณกรรม

ความสำคัญของการจัดระเบียบและโครงสร้างการทบทวนวรรณกรรม

การจัดระเบียบและจัดโครงสร้างการทบทวนวรรณกรรมมีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้การทบทวนมีความชัดเจน สอดคล้องกัน และมีเหตุผลมากขึ้น การทบทวนวรรณกรรมที่มีการจัดระเบียบอย่างดีช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นหลักที่กำลังทำอยู่และความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและการค้นพบต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยเน้นให้เห็นถึงส่วนสนับสนุนหลักและข้อจำกัดของงานวิจัยที่กำลังพิจารณา

มีหลายวิธีในการจัดระเบียบและจัดโครงสร้างการทบทวนวรรณกรรม และแนวทางที่เหมาะสมที่สุดจะขึ้นอยู่กับคำถามการวิจัยเฉพาะที่กำลังกล่าวถึงและบริบทของการทบทวน วิธีการทั่วไปในการจัดระเบียบการทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ :

  1. ลำดับเหตุการณ์: วิธีการนี้จัดระเบียบการทบทวนวรรณกรรมตามวันที่ตีพิมพ์ โดยการศึกษาล่าสุดจะได้รับการทบทวนก่อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทบทวนวิวัฒนาการของการวิจัยในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไป
  2. ใจความ: วิธีการนี้จัดระเบียบการทบทวนวรรณกรรมตามหัวข้อหรือหัวข้อย่อย แทนที่จะจัดตามวันที่เผยแพร่ สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับการเน้นประเด็นหลักของการวิจัยในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง และเพื่อแสดงให้เห็นว่าการศึกษาที่แตกต่างกันมีส่วนช่วยในการทำความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้อย่างไร
  3. ระเบียบวิธี: วิธีการนี้จัดระเบียบการทบทวนวรรณกรรมด้วยวิธีการวิจัยที่ใช้ในการศึกษาที่กำลังทบทวน สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับการสาธิตวิธีการวิจัยที่หลากหลายที่ใช้ในการศึกษาหัวข้อเฉพาะและสำหรับการระบุช่องว่างหรืออคติในการวิจัย

ไม่ว่าจะใช้วิธีการใด สิ่งสำคัญคือต้องร่างโครงสร้างของการทบทวนวรรณกรรมอย่างชัดเจนในบทนำและจัดให้มีป้ายบอกทางที่เหมาะสมตลอดการทบทวนเพื่อแนะนำผู้อ่านตลอดเนื้อหา สิ่งสำคัญคือต้องมีความสอดคล้องกันในวิธีการนำเสนอและอภิปรายผลการศึกษา และใช้หัวข้อและหัวข้อย่อยที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้ผู้อ่านติดตามการทบทวน

โดยสรุป การจัดระเบียบและจัดโครงสร้างการทบทวนวรรณกรรมมีความสำคัญเนื่องจากจะช่วยให้การทบทวนมีความชัดเจน สอดคล้องกัน และมีเหตุผลมากขึ้น และช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นหลักที่เกิดขึ้นและความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาและการค้นพบต่างๆ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)